Gündem

Eğitim-Sen Olarak Bir Kez Daha Yetkilileri Uyarıyoruz”

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, 07.02.2022 itibari ile eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı başladı. Eğitim Sen olarak bir kez daha yetkilileri uyarıyoruz dedi.
Ölgün, “Öğrencisi, velisi, eğitimcisi ile yaşadığımız heyecanı ve coşkuyu Covid-19 pandemisinin Omicron varyantı ile yeniden yükselişe geçmesinin yarattığı endişe gölgeledi. Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulan veriler, Omicron varyantı-nın diğer varyantlara oranla daha hızlı bir şekilde yayıldığını gösteriyor.
Bulaş nedeniyle her gün yaklaşık olarak 200 insanımızın hayatını kaybettiğini vaka sayıla-rının da 200 binli rakam-lara ulaştığını görüyoruz.
Omicron varyantının bu denli hızlı yayılımı, okulların açılması ile birlikte vaka sayılarının daha da artma riskini beraberinde getiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ortaya çıkan bu tabloya rağmen, yüz yüze eğitimin ara vermeksizin devam edeceğini açıkladı. Bakanlığın bu konudaki ciddiyeti, gerekli ve yeterli önlemleri titizlikle ve ive-dilikle almaktan geçiyor.
Biz eğitimciler, salgının başından bugüne, kamu eliyle bilimin ışığında ge-rekli önlemlerin alınarak, yaygın bir şekilde aşılan-manın sağlanması, okul-ların temizlik personeli, öğretmen ve mali kaynak ihtiyaçlarının giderilerek yüz yüze eğitimin esas kılınması gerektiğini belirt-tik. Ancak, idarenin bu konuda sınıfı geçtiğini, sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiğini söylemek mümkün değil.Üstelik ortada bir kaynak sıkıntısı olmadığı da yeni atanan Milli Eğitim Bakanı’nın Urfa ilimizde, bir okul ziyaretinde yaptığı açık-lama ile resmî olarak ifade edildi.
Eğitim öğretime yüz yüze devam etmek için mutlak suretle hızlı test kitlerinin tedarik edilerek düzenli olarak öğrencilerin testten geçirilmesi gerek-mektedir.
Bu süreçte aşılamanın tamamlanması, okulların öğretmen ve temizlik perso-neli ihtiyacının karşılan-ması, eğitim ortamının hijyeni için gerekli mali kaynağın okullara aktarıl-ması konularında iktidarın göstereceği tavır yaşanı-lanlardan ders çıkarıp çıkarmadığını gösterecek-tir.Eğitim Sen olarak bir kez daha yetkilileri uyarıyoruz. Bilime, bilim insanlarına kulak verin. Açık, şeffaf bir biçimde süreci başta sendikalar olmak üzere kamuoyuyla paylaşın. Eleştiri ve öneri-lerden yararlanma fırsatını değerlendirmenin alınan önlemlerin işlevselliğini artıracağını unutmayın.
Biz, çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim ortamın-da erişilebilir, kamusal, eşit, nitelikli, bilimsel, laik eğitim hakkını her şart ve koşul altında savunacağı-mızı belirtiyor; memleket sorumluluğu içerisinde çocuklarımızın düşlerinin takipçisi olarak mücadeleye devam edeceğimizi yineli-yoruz.” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı