Gündem

EKOTURİZM ROTALARI VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULUYOR

Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkan-lığına bağlı Ekoturizm Şube Müdürü ve mahiyetinde mühendisi ile birlikte 3-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bir dizi çalışma ziyareti gerçek-leştirdi.
Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenli-koğlu başkanlığında ,Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Sandalcı ,ilgili işletme Müdür Yardımcıları Ekoturizm Şube Müdürü Aydın Yumuş ve Şube Mühendisi Tefide Yüksel ve işletme şeflerinin katılımıyla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefliğinde yer alan 05.02.2020 tarihinde onay verilen 23 km. uzunluğunda Şehzade Yolu Ekoturizm rotası ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü Çatalan Orman İşletme Şefliğinde yer alan 16.06.2020 tari-hinde onay verilen 18 km. uzunluğunda Düden Ekoturim rotasını yerinde görmek için mahalline giderek incelemelerde bulundular.
2017 yılında yürürlüğe giren 308 Sayılı Tebliğe göre Ekoturizm Fonksiyonlu Alanların İdaresine Ait Usul ve Esaslar dahilinde yürütülmektedir.
Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu taşıyan alan-larda yapılacak iş ve işlemlerde, orman alan-larında kullanım olumsuz-luklarını gidermek, toplu-mun taleplerini karşılamak ve orman halk ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek amacı esastır. Ekoturizm alanlarında ve parkur-larında doğaya uyumlu olmak kaydıyla; tanıtıcı tabela, yönlendirme levhası, ikaz levhası, çeşme, patika ve dinlenme yeri haricinde hiçbir yapı ve tesis yapılamaz. Yapılacak her türlü düzenleme doğal ekosisteme uygun olarak yapılır. Bu güzergâhlarda ormancılık faaliyetleri ile ilgili toplumu bilgilendirici çalışmaların da yapılacağı göz önünde bulundu-rulacaktır.
Çalışmaların tamamlan-dığı, Erbaa Düden ve Amas-ya Şehzade Yolu Ekoturizm rotasının giriş taklarının yapılması gerektiği,kısa süre içirişinde Erbaa Düden Gölü çevresin-de ağaç tabanlı yürüyüş güzergahı,korkuluk ile desteklenmesi noktasın-da görüş alışverişine varıldı.
4.08.2022 günkü prog-ramda Samsun İşletme müdürlüğüne bağlı 2022 yılı programında yer alan Canik Ekoturizm Alanı hep birlikte gezildi, güzergah üzerinde yapılması öngörülen dona-tılar değerlendirildi.
Bu yıl içerisinde bitirilmesi için hemen proje maliyet bedelinin hesaplan-masını ve çalışmalara başlanılması talimatı ve-rildi.
Akabinde Bafra İşletme Müdürlüğüne bağlı Kapı-kaya Ekoturizm Rotası planlanan ve çizilen projesi üzerinde değerlendirildi. Bir an evvel yönetim planının tamamlanarak onaya gönde-rilmesi istendi. Karşılıklı dilek ve temennilerle arazi programı sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.