Gündem

“EMEĞİMİZ,ONURUMUZ VE ÇALIŞMA BARIŞIMIZ İÇİN ÖMK İPTAL EDİLSİN”

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün,“Emeğimiz, Onurumuz ve Çalışma Barışımız İçin ÖMK İptal Edilsin.”dedi
Başkan Ölgün yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Ülkenin dört bir yanın-dan gelen öğretmenler bugün “Emeğimiz, Onurumuz ve Çalışma Barışımız İçin ÖMK İptal Edilsin” sloganıyla basın açıklaması düzenledi.
Kurul, “Bartın’da bir kazaya değil, haksız yere kasten iş örgütlenmesine, hıza, önlemlerin alınmasına bağlı öngörülen cinayetlere tanıklık ediyoruz. Soma’dan bugüne hiçbir şey değişmedi ne sorum-lulara hesap sorulabiliyor ne de düzgün denetimler yapılıyor, şimdi Bartın’ı yaşıyoruz bu yüzden. Böyle ölümler ‘işin fıtratında’ yoktur.
Böyle ölümler olmak zorunda değil. Bu işin fıtratın-da; kâr vardır, emek sömürüsü vardır, ihmal vardır.
İşçi sınıfının ve emekçi halklarımızın bir kez daha başı sağ olsun.” dedi.
“Mesleğimizi itibarsızlaş-tıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmen-ler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesine karşı hakları-mızı, meslek onurumuzu ve geleceğimizi savunmak için bir aradayız.” diyen Başkan Ölgün, Kurul, Eğitim Sen’in bir süredir tüm emekçilere vazgeçmeden anlattığı ‘birlikte mücadele’ çağrısının nihayet karşılık bulduğunu ve 12 sendikanın Öğretmenlik Meslek Kanu-nu’na karşı ortak mücadelenin ilk adımlarını attığını söyledi.
14 Ekim 2022 Başkent Öğretmenevi Eğitim Sendikalarının Büyük Buluş-ması Karar Tutanağı:
-19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanu-nu’nun, TBMM’de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendi-kalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir.
-Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır.
-Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzen-lemeler yapılmalı ve 1. dere-ceye gelmiş tüm kamu çalı-şanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.
-Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
-Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir.
-Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.
-Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.
Bu taleplere ilişkin düzenlemelerin yapılmaması halinde:26, 27, 28 Ekim tarihlerinde kokart takılması; 26 Ekim tarihinde, ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okun-ması, bu talep ve uyarılara rağ-men bir düzenleme yapılma-ması halinde; 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışan-larının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılması kararları sendika genel başkan-larının karar altına alın-mıştır.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.