Son Dakika

Enerjik Okullar Projesi’ için Türk-Japon işbirliği

Amasya’daki Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Enerjik Okullar Projesi” kapsamında Türk-Japon işbirliği ile tesisat ve iklimlendirme atölyesi ile güneş enerji santrali oluşturuldu. Amasya’daki Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Enerjik Okullar Projesi” kapsamında Türk-Japon işbirliği ile tesisat ve iklimlendirme atölyesi ile güneş enerji santrali oluş-turuldu.
Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışa Amasya Valisi Mus-tafa Masatlı, Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Onur Yüce-kal, kardeş ülke Japon-ya’dan gelen Mitsubishi Corporation misafirler, il protokolü, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda ilk olarak konuşan Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada, Türkiye’de ve Amasya gibi şirin bir kentte bulun-maktan duyduğu memnu-niyeti ifade ederek atölyenin öğrencilere faydalı olması temennisinde bulundu.
Programda konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: “Değerli İl Protokolü, Kardeş Ülkemiz Japonya’dan gelerek ilimizde ağırladığımız misafirlerimiz Mitsubishi Corporation yetkilileri, İlimizde misafir ettiğimiz Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. yet-kilileri, kıymetli öğrenci-lerimiz, değerli katılımcılar.
Millet olarak en büyük sermayemiz; insan kaynağımız, beşeri gücü-müzdür. Bugünün ve gelece-ğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli var-lıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile oluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız.
Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple Ülke olarak, en temel amacımız, çocukları-mızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim alma-lıdır. Bu bağlamda Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza akmaktayız.
Eğitim ve öğretimde başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmak için yaptığımız fiziki yatırımların yanı sıra, her kademedeki kamu görevlileri, sivil toplum mensupları, hayırsever vatandaşlarımız, öğretmen-lerimiz ve velilerimizin iş birliğinin de büyük önem arz ettiğini unutmamalıyız.
Amasyamız binlerce yıllık tarihinde Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı gibi birçok büyük medeni-yete ev sahipliği yapmıştır. Stratejik konumu ve coğrafi özellikleriyle daima önemli bir şehir olan Amasya, bu vesileyle köklü bir eğitim-öğretim geçmişine sahip olmuş, birçok Osmanlı padişahının eğitim merkezi olmasının yanı sıra Strabon, Sabuncuoğlu Şerefeddin, Şeyh Hamdullah, Mihri Hatun gibi birçok bilim insanının ve sanatçının yetiştiği bir şehir konumunu almıştır.
İlimizin geçmişinden aldığı bu önemli mirası ve misyonu, günümüzde de sürdürmek için canla başla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Ülkemizin eğitim-öğretim alanında aldığı mesafe, gerçekten takdire şayan bir seviyededir. Ülkemizde eğitim-öğretime ayrılan kaynak, son yıllarda en önemli kalem halini alarak, Milli Savunma büt-çesini de aşmış ve ilk sırada yerini almıştır.
2002 yılında 10 Milyar TL olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2022 yılında 274 Milyar TL’nin üzerine ulaşmıştır. 2002 yılında 2,5 Milyar TL olan Yükseköğretim bütçesi, 2022 yılında 58 Milyar TL’ye ya-kın bir noktaya gelmiştir. 2002 yılında sadece 57 Milyon TL olan AR-Ge yatı-rımları bütçesi, geçtiğimiz yıl 14 Milyar TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.
Sayın Cumhurbaşka-nımızın başkanlığındaki hükümetler döneminde, eğitim-öğretime ayrılan bü-yük kaynağın yanı sıra, okullaşma oranı, eğitim-öğretimin niteliği, imkânlara erişim, alt ve üst yapı, eğitim kadrosu ve diğer yönlerden de ciddi başarılara imza atmıştır. Son 20 yılda Ülkemiz genelinde okul-laşma oranı %44’ten %88’e yükselerek ciddi bir mesafe kat etmiştir.
Sayın Cumhurbaşka-nımızın yükseköğretime verdiği önemin neticesinde, yükseköğretimdeki okul-laşma oranı da %14’ten %44’e ulaşmıştır. Tüm bu emeklerin neticesinde Ülkemiz, PISA ve TIMSS gibi uluslararası göster-gelerde sürekli yükselen bir grafik sergileme başarısı göstermektedir. Ülkemizdeki toplam okul sayısı son 20 yılda %50’nin üzerinde bir artış sağla-mıştır.
Ancak bu esnada sadece okul sayımız artmakla kalmamış, okullarımızın sahip olduğu kütüphane, atölye, laboratuvar, spor tesisi gibi imkânlarda arta-rak, bu imkânların özellikle de köy okullarımıza ulaştı-rılmasına özen gösteril-miştir. Öğretmen sayımız da son 20 yılda ciddi bir artış göstermiş, öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimizin sayısı 800 bine ulaşmıştır.
Bugün ilimizin eğitim altyapısına kazandırılan önemli bir tesisin açılışını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmak-tayız. Öğrencilerimize, yenilenebilir enerji tekno-lojisi olan güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arıza-larının giderilmesi ile ilgili bilgileri kazandırmak için kurulan “Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Enerjik Okullar Projesi”, ilimiz ve Ülkemizin eğitim seferber-liğine sunacağı katkıların yanı sıra, Sayın Cumhur-başkanımızın küresel ısınmaya karşı mücadele çerçevesinde başlattığı Yeşil Kalkınma Devrimi ile 2053 Sıfır Karbon hedeflerimize de hizmet edecektir.
Bu önemli tesisin ilimize kazandırılması için finansal destek sağlayan Mitsubishi Corporation ile Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. İlimiz ve Ülkemiz eğitimine sundukları katkıyı bu güzel eser sayesinde daima hatırlayacak ve takdir edeceğiz.
Kardeş ülke Japonya’dan ilimize gelerek bu güzel tesisimizin açılışına iştirak eden misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu önemli eğitim merkezi-mizin ilimiz ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını, ilimiz ve Ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmasını diliyor, bu güzel günde aramızda olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”
Konuşmaların ardından güneş enerjisi santralinin ve atölyenin açılışı Vali Mustafa Masatlı ve katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Atölyeyi ve okulumuzun diğer bölümlerini gezerek yetkinliklerden bilgiler alan Vali, öğrencilerle sohbet etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı