Gündem

“EYLÜL AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI”

Türkiye kamu Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dü-men, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi-mizin yapmış olduğu 2022 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak Eylül 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 17 bin 396,10 lira olarak hesap-landı diyen Başkan Dümen, “Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı ise 8 bin 26,35 TL olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 643,29 TL, yüzde 3,84 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 304,53 TL, yüzde 4,96 oranında yükseldi ve 6 bin 444,18 lira olarak hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barın-ma harcamaları toplamı ise Eylül ayında 6.098,25 lira olarak tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuru-luşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslene-bilmesi için gerekli harcamanın Eylül 2022 verilerine göre günlük 145,24 lira olduğu belirlendi.
Ailenin aylık gıda harca-ması toplamı ise 4 bin 357,11 lira oldu. Eylül 2022 itibari ile ortalama 9 bin 671,19 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaş-ının yüzde 45,05’ini oluşturdu.
Kira gideri ise Eylül 2022 ortalama maaşının yüzde 18,0’ine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 63,05’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 36,95’i kaldı.
Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Eylül 2022 maaşından geriye yalnızca 3 bin 573,50 TL kaldı.”
Ek zam, refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi konularında ısrarcıyız
Başkan Dümen açıklama-sının devamında şunları kaydetti, “Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezimizin yapmış olduğu asgari geçime ilişkin çalışma son derece önemli sonuçları içeriyor. Bu çalışma neticesinde bir kez daha görüyoruz ki, kamu çalışanla-rına altı aylık dönemler halinde enflasyon farkı verilmesi maaşlarındaki erimeyi gider-meye yeterli olmuyor.
Özellikle mutfak masraf-larının oldukça yükseldiği bu dönemde memur maaşlarına ek bir zam yapılarak enflasyon farkının da ortaya çıktığı aydan itibaren maaşlara yansıtılarak ödenmesi en büyük beklen-timizdir.
Bu uygulama hayat pahalılığının memurlarımıza ve emeklilerimize olumsuz yansımalarının giderilmesi bakımından önemli bir adım olacaktır.
Yeni yasama döneminin başladığı şu günlerde TBMM gündemine memurlarımızın enflasyon farkının aylık olarak yansıtılması konusunda bir düzenleme getirilmesi öncelikli talebimizdir.
Ayrıca uzun süredir talebi-miz olan refah payı uygulaması konusunda ki talebimizin ha-yata geçirilmesi çağrımızı da bir kez daha yineliyoruz” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.