Son Dakika

Ferahoğlu; “Herkesin Yaşama Hakkı Vardır”

Ferahoğlu; "Herkesin Yaşama Hakkı Vardır”

Cumhuriyet Halk Partisi Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu devletin, insan haklarını korumanın yanında hakları geliş-tirme hükümlülüğü de olduğuna dikkat çekerek, “Anayasa yoluyla hak ve özgür-lükler güvence altına alınmalıdır.” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yaşam hakkından çalışmaya, eğitim ve sağ-lıktan, beslenmeye birçok temel insan hakkı-nın ihlal edildiği ifade eden Başkan Ferahoğlu, Birleşmiş Milletlerin 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile milletler temel insan haklarının korunması konusunda görüş birliği sağladığını söyledi. Ferahoğlu, Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1949 yılında bildirgede yer alan hükümlere uyma şartını kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:”Ancak dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde pek çok konuda hak ihlalleri devam ediyor. Kadın cinayetleri, artan işsizlik ve yoksulluk, eğitim ve sağlıkta yaşanan eşitsizlik, çevre kat-liamlarının her biri temel insan hakkı ihlalidir.
“Herkesin Yaşama Hakkı Var-dır”Bildirgeye göre, ‘Bütün insanlar öz-gür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davran-malıdırlar. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da top-lumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetil-meksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. Ve devletler imzacısı olduğu İnsan Hakları Evrensel Bil-dirgesi’nin hükümlerini yerine getirmelidir.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı