Son Dakika

FİLİSTİN HALKI GÖSTERMELİK KINAMAKLA, HAMASİ NUTUKLARLA DEĞİL, İSRAİL İLE ASKERİ, TİCARİ, DİPLOMATİK TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİ İLE DESTEKLENİR

FİLİSTİN HALKI GÖSTERMELİK KINAMAKLA, HAMASİ NUTUKLARLA DEĞİL, İSRAİL İLE ASKERİ, TİCARİ, DİPLOMATİK TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİ İLE DESTEKLENİR

Amasya Emek ve Dayanışma Demokrasi Platformu adına Suat SANCAK Yavuz Selim Meydanında basın açıklamasında bulundu.
FİLİSTİN HALKI GÖSTERMELİK KINA-MAKLA, HAMASİ NUTUKLARLA DEĞİL, İSRAİL İLE ASKERİ, TİCARİ, DİPLOMATİK TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİ İLE DESTEK-LENİR
Suat Sancak yaptığı açıklamasında; İsrail Devleti’nin Filistin’e yönelik başlattığı ope-rasyon ve saldırıları kınamak için; Emek ve Demokrasi platformu ( SOL Parti, EMEP, EĞİ-TİM SEN, EĞİTİM İŞ, TKP, Çağdaş Yaşam, Atatürk Düşünce derneği,CHP) bileşenleri olarak Filistin halkının yanındayız.”dedi
“Filistin halkı bir kez daha İsrail’in emper-yalist, işgalci politikalarının hedefi olmuş, onlarca Filistinli evlerinden zorla çıkarılmak istenmiş, yaşanan saldırılar sonucunda on-larcası ise öldürülmüştür. Filistin sorunu-nun temel nedeni İsrail’in işgalciliğine daya-lı olarak Ortadoğu’da üzerinde büyük plan-ların yapıldığı, başta ABD emperyalizmi ol-mak üzere emperyalist devletlerin ajanda-sı-nın en önemli başlığını oluşturmuştur. Filistin davasını yürüten sol, sosyalist, se-küler örgütlere karşı şeriatçı yapılanmalar oluşturularak mücadeleyi bölme girişimleri ile çeşitli İslamcı yapılar türetilmiş ve bu du-rum Filistin davasını bölüp güçsüzleştirirken İsrail’in çok işine yaramıştır. Öyle ki bugünkü Filistin, Gazze ve Batı Şeria olarak iki parçaya bölünmüş; İsrail’in saldırılarına çok daha açık hale getirilmiştir.
AKP iktidarı da Filistin meselesine prag-matist ve siyasal İslamcı ideoloji pencere-sinden yaklaşmış, İsrail ile geçmiş iktidar-ların yürüttüğü geleneksel devlet politika-larını derinleştirerek yürütmeye devam etmiştir.
AKP iktidarı Filistin devletinin FKÖ için-den seçilmiş resmi temsilcileriyle ilişkileri sürdürürken diğer yandan kendisi gibi dinsel referanslardan hareket eden HAMAS’ı da muhatap alarak bu günkü iki yapılı Filistin’in oluşmasına ciddi etkide bulunmuştur. HA-MAS ile olan ilişki ile diğer emperyalist mer-kezler gibi çözümsüzlüğe oynayıp Filistin sorununu çözmeye çalışmaktan ziyade onu Ortadoğu’da söz sahibi olmanın aparatı ola-rak kullanmıştır.
Gelinen noktada Filistin sorunu Orta-doğu’nun çözülemeyen düğümlerinden biri olarak dururken işgalci İsrail’in Kudüs’te Mecscidi-Aksa’daki Filistinlilere saldırısı ile yeniden dünya gündemine oturdu. Sonunda işgalci Siyonist İsrail işi savaş uçakları ile Gazze’ye hava saldırıları yaparak sivilleri, ço-cukları katletmeye kadar vardırdı. Yüzlerce Filistinliyi öldüren, onlara destek veren her-kese saldıran İsrail’in kural tanımaz tutumu-na karşı dünyadan sadece kınama sesleri yükseldi. ABD ise İsrail’i değil; terörist dediği Filistinli örgütleri kınayarak İsrail’i korurken ABD işbirlikçisi Arap yönetimlerinin sus pus bir şekilde olayı seyretmektedirler.
AKP iktidarı son gelişmelerle birlikte bir yandan İsrail İle askeri ve siyasi işbirliğini yü-rütürken diğer yandan göstermelik kanama-larla durumu idare etmeye kendi tabanındaki geleneksel anti Siyonist tepkiyi kullanarak çözülen tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Pazar ve pazartesi günleri İstanbul ve Ankara’da kendi yandaşlarına İsrail temsilci-liklerinin önüne polis korumasında kitlesel protesto yürüyüş ve mitingler yaptıran, ülke-nin diğer kentlerinde arabalarla konvoy dü-zenlettiren AKP iktidarı, daha birkaç gün ön-ce açık havada parkta dolaşan çocuk ve yaş-lılara, arabası ile alışveriş yapmaya gidenlere cezalar yağdırmış; 1 Mayıs kutlaması yap-mak isteyen 4-5 kişilik gruplara dahi vahşice saldırıp gözaltına aldırmıştır.
AKP iktidarının pandemiyi kendi politika-larını derinleştirmek için fırsata çevirdiğinin, kendi yandaşları ile kendisinden görmediği toplumsal kesimlere uyguladığı ikili huku-kun, keyfiyetin bir başka göstergesi olmuş-tur bu uygulama.
İsrail’in işgal ve ilhak uygulamalarının, emperyalist saldırılarının protesto edilmesi kuşkusuz haklı ve gereklidir. Burada eleştiri konusu olan iktidarın kendisi gibi düşün-meyenlere sokağı yasaklaması, hakları ve özgürlükleri tanımayan baskıcı tutumudur. Sadece kınama ve kendi kitlelerini elçilikler önüne yürütmek ise yeterli değildir.
AKP iktidarının asıl yapması gereken İsrail ile her tür diplomatik, ticari ve askeri ilişkinin kesilmesidir.
Ancak bizler biliyoruz ki Filistin halkının özgürleşmesi ancak emperyalizme karşı ve-rilecek mücadele ile mümkündür.
Bizler, Filistin halkının eşit, özgür bir Filis-tin’i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı bağımsızlık mücade-lesinin yanındayız.
Bizler, İsrail’in Filistin halkına karşı soy-kırımı andıran saldırısını kınıyor ve AKP-MHP iktidarını Türkiye’nin İsrail İle olan bütün as-keri, ticari, diplomatik ilişkisini kesmesi için gerekli bütün adımları atmaya çağırı-yoruz.”ifadelerine yer verdi
”Filistin halkının yanındayız!
Yaşasın halkların kardeşliği!Siyonist iş-gale son!Filistine özgürlük!
Direnen Filistin Halkı Kazanacak!

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı