Son Dakika

FURTUNA: Bizler artık onlar adına üzülmek bu cinayetleri işleyenleri kınamakla yetinmeyip çözümün bir parçası olmayı istiyoruz

FURTUNA: Bizler artık onlar adına üzülmek bu cinayetleri işleyenleri kınamakla yetinmeyip çözümün bir parçası olmayı istiyoruz

Deva Partisi Amasya İl ve Merkez ilçe Kadın Çalışmaları başkanlığı, 8 Mart Dün-ya kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde Deva Partisi il binası konferans salonunda pandemi koşulları çerçevesinde kadın hakları ,Kadına yönelik şiddet ,kadın cina-yetleri, kadın istismarları ; çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarları konulu eğitim semineri gerçekleştirdi. Seminere Deva partisi il Kadın çalışmaları başkanı Nilüfer Furtuna ve Merkez ilçe kadın çalışmaları başkanı Ümran Çakar, Gümüşhacıköy ilçe başkanı Keziban Çintaş il yönetim kurulu üyeleri parti gönüllüleri ve Amasyalı kadın-lar katıldı.
Seminerde konuşmacı olarak Amasya Barosu Kadın hakları Komisyonu başkanı Av. Gökçen Duran Kantar ve komisyon üyesi Av. Nilüfer Uğur yer aldı
Kadına yönelik her türlü şiddet , kadın hakları kadın istismarları konusunda de-taylı bilgi veren Av. Gökçen Duran Kantar şiddete maruz kalındığında neler yapıl-ması, nereye başvurulması gerektiğini yö-nünde yönlendirmeler yaptı.
Kadın cinayetleri çocuğa yönelik şid-det, çocuk istismarları gibi konulara deği-nen Av. Nilüfer Uğur toplumsal bilinç ve farkındalık yaratacak bilgi paylaşımlarında bulundu. Seminer katılımcıların soru ce-vapları ile sona erdi.
Deva partisi kadın çalışmaları baş-kanlığı aynı zamanda çalışan kadınların da izinleri ile resimlerinin sergilendiği bir fotoğraf sergisi de düzenledi.
Yapılan çalışmaya istinaden Amasya Kadın çalışmaları il başkanı Nilüfer Fur-tuna: Şunları kaydetti.
2020 yılında 300 kadınımız çoğu kendi yakınları tarafından hayattan koparıldı. 2021 yılının henüz 2 ayını geride bırakmış olmamıza rağmen 35 kadınımız maalesef benzer sebeplerden hayattan koparıldı. Bizler artık onlar adına üzülmek bu cina-yetleri işleyenleri kınamakla yetinmeyip çözümün bir parçası olmayı istiyoruz. Kadına yönelik sadece fiziki değil, eko-nomik, psikolojik ve sosyal her türlü şid-dete karşıyız.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Ailenin Korunması ve Ka-dına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yö-nelik 6284 sayılı yasayla belirlenmiş yap-tırımların etkin şekilde uygulanmasını sağ-layacağız. Kovuşturma ve ceza sistemini, ‘iyi hal indirimi’ gibi uygulamaları kaldır-mak suretiyle, kadın hak ve özgürlüğünü koruyacak, güvenliğini sağlayacak şekilde yapılandıracağız.
İlimizde çocuk gözlem odası yok.En ya-kın çocuk gözlem odası Çorum ilinde var. Hali hazırda zaten örselenmiş bir çocuğun uygun koşullarda ifadesinin alınması ge-rektiğini vurguluyor ve istiyoruz. Kadın-larımız şiddete, tacize maruz kaldıklarında ne yapacaklarını nereye başvuracaklarını bilmiyor. Haklarını bilmiyor. Yada hak ara-maktan seslerini duyurmaktan çekiniyor . Kadınlarımızın haklarını bilmesi lazım ce-sur alması lazım, yalnız olduklarının far-kına varmaları lazım.
Amasya barosunun değerli ve son de-rece donanımlı avukatlarının bugün bura-da vermiş olduğu seminer çok verimli ol-du. Hemen her konuya değinildi. Verdikleri değerli bilgiler için kendilerine de çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı