Gündem

GAZETECİLİK EN DEĞERLİ MESLEK GRUPLARININ BAŞINDA GELMEKTEDİR

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Av. Galip UZUN’un “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajı yayımladı.

e Başkanı Av. Galip UZUN’un “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama me-sajı yayımladı.
Başkan Uzun mesajında şu ifadelere yer verdi; Özgür, tarafsız ve ilkeli olarak çalışan gazeteciler, kamuoyu için en değerli meslek gruplarının başında gelmektedirler.
Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulun-durarak kamuoyuna yaptıkları doğru haberlerle birlikte toplumun haber alma özgür-lüğü yolunda büyük ve önemli görevler icra etmektedirler. Ülkemizde basının sağlıklı bir şekilde işlemesi ve demokra-sinin daha ileri düzeye ulaşabilmesi açısından gaze-teciler mesleğini fedakarlık doğruluk ve güvenirlik temelleriyle yürütmektedirler
Demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi bakımından büyük sorumluluk üstlenmektedir. Medya faali-yetleri bu bakımdan günü-müzde toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır.
Bu anlamda basın mensu-bunun mesleki sorumluluk ilkelerine bağlı ve toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesi sadece toplum-sal yarar açısından değil de-mokrasinin sürdürülebilirliği bakımından da son derece önemlidir.
Amasyamızda zaman mefhumu gözetmeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkı-mızla paylaşma yolunda emek harcayarak şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişi-minde aktif olarak görev alıp emek harcayan tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayat-larındaki başarılarının deva-mını diler, sevgi ve saygılar sunarım.” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.