Gündem

“GAZETELERİMİZİN KANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantı-larının onuncusu Adana’da gerçekleştirildi. Toplan-tıya Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye’den gelenlerle birlikte 112 gazete sahibi ve temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek ilk yasal düzenlemenin “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olmasını beklediklerini söyledi.
Yasa teklifinin gazetelerin geleceğine dair hayati önemde maddeler içerdiğini anlatan Erkılınç, “Dü-zenleme, sadece gazeteleri değil, gazetecilik mesle-ğini de yakından ilgilendiriyor. İnternet medyasını yasal zemine oturtuyor. Süreli yayın sayılacak inter-net haber siteleri görev alanımıza giriyor ve resmi ilan alabilmelerinin önü açılıyor. Dezenformasyonla mücadelede etkinlik sağlanıyor, toplum sağlığını ve kamu düzenini koruyucu önlemler geliyor. Ulus-lararası sosyal medya platformları ile hukuki muha-taplık gerçek manada bir çerçeveye oturtuluyor. Bu saydıklarımızın neresinde yanlış var veya bu say-dıklarımız kimleri niye rahatsız ediyor?” diye sordu.
“GAZETELERİMİZİN KANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Daha önce sırasıyla Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun ve Trabzon’da gazete sahipleri ile bir araya geldiğini anımsatan Erkılınç, katılımcıla-rın temelde iki konuyu dile getirdiklerini ifade ede-rek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gazete temsilcileri, ‘Keşke daha önce Anado-lu’ya çıkıp gerçekleri anlatsaydınız. Yasaya dair fena halde bizi yanıltmışlar, kandırmışlar’ dediler. Açıkçası sahada bu derecede dezenformasyonun yapıldığını hissedemedik. O nedenle bölge toplan-tılarını yeni yasanın hemen ardından gerçekleşti-recek ve sizlerle yeni yol haritasını ve mevzuatı istişare ile belirleyecektik. Yasa ekim ayına ertele-nince kolları sıvadık ve Kurumumuzu ilgilendiren maddeleri paydaşlarımıza anlatmaya başladık. Gazetelerimizin kandırılmasına izin vermeyeceğiz. Son dönemeçte bir yol kazası yaşansın istemiyoruz.
Bir diğer konu ise, gazetelerimiz, bu yasa son-rası kapatılacaklarına inandırılmışlar. Hatta kendile-rini yasaya karşı çıkmaları noktasında arayanlar, Kurumumuzun adını dahi kullanmışlar. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce ülkemizde ifade etme ve yayma özgürlüğü var; Anayasamız ile güvence altında. Yine müteşebbis hürriyeti var. Kim neyi kapatıyor, her şey bir yana gazeteler nasıl kapatıla-bilir? Biz tek bir şey söylüyoruz: Gazetenizi koru-yacaksanız, gazetecilik mesleğini yaşatacaksanız bunun yolu yasanın çıkmasından geçiyor. Her şey için çok geç olmadan hazırlıklarınızı tamamlayın istiyoruz.”
“HAKLI VE SAMİMİ OLAN KENDİNİ GİZLEMEZ”
Bölge toplantılarına başlanacağını duyurmala-rının ardından ilk olarak, “gazeteme dokunma” adı altında karşı kampanya girişiminde bunulmaya ça-lışıldığını kaydeden Erkılınç, on kadar gazetenin kampanyaya katıldığını, daha sonra gerçekleri gö-ren gazetelerin kampanyaya olan desteğini geri çek-tiğini anlattı. Toplantı ve yasa karşıtı ikinci teşeb-büsün ise Trabzon’da bulundukları esnada gerçek-leştiğini belirten Erkılınç, konuşmasına şöyle de-vam etti:
“İki farklı bildiri metni hazırlanmış, önümüze geldi. Yazıda ne logo var ne isim ne de imza. Yazıya ilk baktığınızda basın özgürlüğü ve sansür karşıtlığı gibi toplumun geneli tarafından kolayca benimse-necek süslü kavramlar. Buna kim karşı olabilir değil mi? Yazının detaylarına baktığınızda tek bir şey görüyorsunuz:
Yeni Basın Yasası çıkmasın, internet haber siteleri süreli yayın sayılmasın, internet medyası Basın İlan Kurumu dışında bir başka kuruma bağlansın. Dertleri basın özgürlüğü de değil, sansü-re karşı çıkmak da. Amaçları şu; internet haber site-leri süreli yayın sayılmasın. Kim diyor bunu diye arkadaşlar araştırdı. İzmir, Adana, Sakarya, Kocaeli ve Erzurum’da bazı gazete yöneticilerinin cep tele-fonlarına gönderilmiş. Belki başka iller de vardır. Yazıların arkasından bir matbaacı çıktı iyi mi? Ne acı ki bu arkadaş, basacağı, belki de basmadan bas-mış gibi göstereceği gazeteden gelecek paranın derdine düşmüş. Amacı basın özgürlüğü ve gazete-lerimiz olsa samimi şekilde çıkar bildirinin altına ismini yazar, imzasını atar. Yok, birileri istedi diye bu oyuna figüran olmuşsa işte o zaman çok daha acı bir tabloyla karşı karşıyayız demektir.”
“KAPINIZ ÇALINDIĞINDA ŞU İKİ SORUYU SORUN…”
Bundan önce düzenlenen tüm toplantılarda ga-zeteler ile internet haber sitelerinin kaderinin ortak olduğunu vurguladıklarını, aslında bunu bir mecbu-riyet gibi gördüklerini vurgulayan Erkılınç, yasanın çıkmasının ardından gazetelere ait internet haber sitelerinin, gazetesi olmayanlara göre çok daha avantajlı olacağını, her internet sitesinin de haber sitesi sayılmayacağını yineledi.
“Küçük iktidar alanlarını korumak isteyenler, sizlerin üzerinden ürettikleri dezenformasyonla dolaylı olarak yaklaşık bin tam sayfa icra ilanının kaybedilmesine neden oldu” diyen Erkılınç, gazete sahiplerinden, dezenformasyonu üretenler tekrar kapılarını çaldığında, sadece gerçeği ve kaybedilen 20 milyon TL’yi aşkın ilan gelirini sormalarını istedi.
Erkılınç, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Üç ayımız heba oldu. Bizler paydaşız, ortağız ve aynı gemideyiz. Sizin 33 bin, bizim 380 çalışa-nımız var. Adana’dan tüm gazetelerimize bir kez daha sesleniyorum: Bu yasa çıkmaz, internet siteleri süreli yayın sayılmayarak görev alanımıza girmez ve icra ilanları tümden elimizden kaçarsa; sizler de bizler de küçük kıyameti yaşarız. Bu nedenle içiniz-deki üç beş iktidar heveslisine kulak vermeyin. He-le hele gazetelerin kaderini matbaa lobilerinin belir-lemesine rıza göstermeyin.
Üç asır önce hattatlar ne yapmışsa şimdi aynısını matbaacılar yapmak istiyor. Buna kaderin bir cilvesi mi diyelim, yoksa tarih tekerrürden ibaret mi diyelim, bilemedim.”
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, birim müdürleri ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda daha sonra gazete sahipleri ve temsilci-leri söz alarak görüşlerini ifade etti.
Toplantı, katılımcıların onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve sohbet bölümü ile sona erdi.
Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Top-lantılarının bir sonraki ayağı 29 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.