Gündem

Gençler, Geleceğimizin Teminatısınız

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez 9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konulu basın toplantısı düzenledi
Çilez basın toplantısın-da şu ifadelere yer verdi, “Milletimizin makus talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olan ve aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zaman-da milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin bağımsızlık duygularının ilk yansıması olup, kurtuluş zaferine atılan ilk adımdır. İlk adımın 103. yıl dönümünü coşkuyla ve gururla kutlamaktayız. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek, fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir. Çünkü bizler gençlerimizi, mille-timizin en büyük zengin-liği olarak kabul ediyor, onlara milletçe güve-niyoruz. Değerli Gençler; Sizler, Milletin temel direği ve dinamiği siniz. Geleceğimizin teminatı sınız. Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir ve yüksel-mektedir. Cumhuriyeti-mizin kuru-cuları, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve kurucu irade nasıl ki o dönemin gençliğine güven-diyse; 2023 hedefinde de; vatan sevdanıza, millet sevdanıza, manevi duygu-lara bağlılığınıza, yani sizlere güvenilmekte ve inanılmaktadır. Bu yolda bir olmalıyız, birlik olma-lıyız, diri olmalıyız. Hepiniz farklı yetenek ve ilgi alanına sahipsiniz. Birbirinizi tamamlaya-caksınız. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim insan-ları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda ve her alanda elde edece-ğiniz başarılarla, Cumhuriyetimizi taçlandı-racak, geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye’sinin inşasında görev alacak-sınız. Bu büyük devleti sonsuza dek yaşatacak olan siz kıymetli gençler-siniz.
Bu duygu ve düşünce-lerle sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bu güne anlam katan genç-lerimizin ve Aziz Milleti-mizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm şehitleri-mizi ve gazilerimizi rah-met, minnet ve şükranla yâd ediyorum”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.