GÜNCEL HABER

GENÇLER HER PLATFORMDA DESTEKLENMELİ’

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ‘Sosyal Gençlik Hareketi Projesi’ ile ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’nü Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye Belediyeler Birli-ği ile Gençlik ve Spor Ba-kanlığı tarafından düzen-lenen Genç Dostu Şehir-ler Fikir ve Proje Uygu-lama Yarışması’nda; ‘Sos-yal Gençlik Hareketi Projesi’ ile ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’nü Cumhur-başkanı Recep Tayyip Er-doğan’ın elinden aldı.
‘GENÇLER HER PLATFORMDA DESTEK-LENMELİ’
Gençlerin des-teklenmesi ve gelişimleri-ni ilerletmeleri için her türlü çabayı gösterdik-lerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında şunları söyledi;
“Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destek-leyici politikaların uygu-lamaya geçirilmesi ile gençlerin kendi potansi-yelleri daha fazla ortaya çıkarıyor. Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı ve yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesine de vesile oluyor.
Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarış-ması’nda, gönderdiğimiz projeyi değerlendirmeye alıp ödül almamıza vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan bey ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum.
Ayrıca, projemizi hazırlayıp, aşamaya getiren ekibimizi de canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Projeyle imkanları kısıtlı, sosyal katılımları düşük genç bireylerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda kültür evlerinde de bir dönüşüm sürecinin başlaması planlanıyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı