Gündem

Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman Başkanlığında Video Konferans Toplantısı Gerçekleştirildi

Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Video konferans yöntemiyle yayla alanlarının yoğun olduğu 12 Orman Bölge Müdürlüğü ile eş zamanlı bağlantı kurularak; Devlet ormanların-daki yayla alanları ile ilgili mevzuatı yeniden değerlen-dirmek mevzuat değişikliği çalışmasında bulunmak üzere Genel Müdürlüğünde komisyon teşekkül ettirilmiştir. Sözkonusu komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmaların bölge Müdürlüklerince değerlendiril-mesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda 29.09.2022 tarihinde saat 10:00’da Video konferans yöntemiyle düzenlen toplantıya Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu Başkanlığında Kadastro ve İnşaat İkmalden sorumlu Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Kalaycı, Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü Birol Yay, İzin İrtifak Şube Müdürü Nihat Taflan ve İnşaat ve İkmal Şube Müdürü Murat Çalışgan ile katı-lım sağladık.
Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı tarafından Bölge Müdürlükleri sınırları içerisinde bulunan tespit görmemiş yayla alanlarının sağlıklı bir şekilde belirlenerek 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı maddesi kapsamında veya 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B madde uygulamasıyla orman sınırları dışına çıkarılması işlemlerine konu olacak yerlerin tespitini bir aylık süre zarfında bitirilmesi istendi. Bu tespitleri yaparken kamuoyunun yanlış algılamasına meydan vermeden ilgili mevzuat hükümleri ışığında yapılması yönünde talimatlar aktarıldı
Amasya Orm

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.