Gündem

GEREKENİ SANDIKTA HALKLA HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Sansür Yasası’nın ilk iki maddesinin kabulu ardından şimdi de en kritik mad-desi olan 29. madde Meclis’te kabul edildi.
TCK’ya ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu ekleniyor ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek. Konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan CHP İl Başkanı Av.Turgay Sevindi, iktidarın korku çekiciliğiyle vatandaşı yıldırmak istediğini ifade ederek:” Saray iktidarı, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası ile açtı.
Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken; demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız.
Bu sansür yasasının, seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde Meclis’te kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan Saray’ın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir.
ELEŞTİRİ SUÇ SAYILACAK
İktidarın, 40 maddelik bu yasayla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir Öyle ki, yasanın 29. mad-desiyle, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle, Saray yargı-sına ve iktidar partisinin bürok-ratlarına hangi bilginin halkı ağlatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belir-leme yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler, “dezenformasyon” olarak yaftalanabilecektir.
“Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder” sorusunun yanıtı ise yasa metnin-de yoktur. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı, Saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır.
Buradan soruyoruz:
– TÜİK’in açıkladığı enflas-yonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır?
GAZETECİLER SUÇLU MU SAYILACAK?
– “8,5 milyon insanımız işsiz, insanlar iş arama ümidini kaybe-diyorlar, işi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor” demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır?
– Kamu ihalelerinin, sözde pazarlık yöntemiyle beşli çete-lere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır?
– “128 milyar dolar nerede?” demek, kamu barışını bozmak mı olacaktır?
– “Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor?” diye sorgulamak, bazı savcılar tarafın-dan halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır?
DEZENFORMASYON YAPAN SARAYIN HAVUZ MEDYASI
İktidarın niyeti açıktır.
Saray rejiminin, ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuz-lukları, kurumsal yıkımı dile getirmek suç haline getirilmek istenmektedir.
Bugün herkesin açıkça bildiği gibi, ülkemizde yıllardır kendi siyasi çıkarları uğruna dezen-formasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgileri yayan iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu, Saray’dan yönetilen havuz medyasıdır.
Üstelik bu yasa, halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyla da sınırlı değildir.
Kendi yandaşlarına bol bol ilan verirken, muhalif yayın or-ganlarını ise yok sayan ve adeta Basın İnfaz Kurumu’na çevrilen Basın İlan Kurumu, gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verme yetkisi ile donatılmaktadır. Basın İlan Kurumu, tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan RTÜK gibi, yazılı ve dijital medyanın celladı haline gelmektedir.
Yasa, sosyal medya platformlarına ilişkin düzen-lemeyle, halkın temel haber-leşme ve haber alma kaynak-larını kullanılamaz hale getir-meye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle, sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları büyük bir darbe alacaktır. Bir kez daha söylü-yoruz: Bu yasa baştan aşağı sansür ve otosansür yasasıdır
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, otoriter Saray rejiminin baskı politikalarına, korku ikli-mini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz!
Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve haki-kati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
Saray’a buradan sesleni-yoruz: Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başara-mayacaksınız! Çok az kaldı.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Baskıcı ve otoriter politikalarıyla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız!
Başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere, tüm temel hak ve özgürlükleri yaşa-tan bir düzeni inşa edeceğiz!
Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluk-lara, vurgunlara, servet trans-ferine son vereceğiz!
AKP Genel Başkanı, “Bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da yapacağız” diyor.
Biz de diyoruz ki, gerekeni sandıkta halkla hep birlikte yapacağız.”ifadelerini kullandı
Geliyor gelmekte olan!

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.