Gündem

GÜNLERDEN 12 EYLÜL

Evet günlerden 12 Eylül dendiğinde akla gelen husus, çoğu gencimizin henüz doğmadığı gün akla gelebilir.
Yetişkinler için, sıkıntılı günlerin yaşandığı, istenmeyen olay-ların, cirit attığı günlerin getirdiği kaoslu günleri durdurmak için yapılan girişimi hatırlıyoruz.
12 Eylül 1980 tarihi emir komuta zinciri içerisinde gündeme gelen askeri bir hareket belleklerimizde yer aldı.
İhtilâli yapan güç kendisini haklı göstermek için bazı önemli konuları ileri sürmüşlerdi. Ülkedeki siyasi huzurun sekteye uğra-dığı, gidişatın iyi olmadığı ileri sürüldü. Her dönemde olduğu gibi o dönemde de ekonomik gidişatın da iyi yönetilemiyor düşüncesi sebep olarak ileri sürülmüştü. Diğer birçok konular ele alınmış, ih-tilali meşru göstermişlerdi. Bunları da açıklamışlardı. İhtilal olun-ca meclisin feshi, mevcut hükümetin çalışmaları sona erdirildi.
İhtilalin etkileri yıllarca devam etti. En önemli konulardan bi-risi de ülke bütünlüğüne zarar geleceği endişesi sonucu anayasa, kanunlar, kurumlar lav edildi, değiştirildi. Yargılanmalar, hapse girmeler, serbest bırakılanlar oldu. İhtilalin kendi anlayışına uygun düzenlemeler getirildi, yeni bir siyasi sistem kondu, anlatılması bile zor olan olaylar yaşandı.
Evet, bu süreç devam etti. Netice itibariyle her yaşananların da sona erme kuralı gündeme geldi. Ülke tekrar demokrasi ortamına girdi. Bugün için tarihimizde bir anı olarak kaldı. Bu sona eriş de-mokrasinin gelişmesinde, ülkenin bir ihtilal dönemine tekrar dön-memesi gerektiği düşüncesinin temel taşları oldu. Ve biz bugün arzu edilen siyasi ortamın içerisinde yaşamaktayız. Sevabıyla, günahıyla geçirilen bir dönemden sonra bugün, yani demokrasi ortamında yaşamaktayız.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.