Son Dakika

Halil oflu;Farkı Yaratan Rüzgarın Nasıl Estiği Değil Kanatlarınızı Nasıl Açtığınızdır

Halil oflu;Farkı Yaratan Rüzgarın Nasıl Estiği Değil Kanatlarınızı Nasıl Açtığınızdır

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünce 2021 yılı iş programı doğrultusunda yürütü-len faaliyetlerin ilk altı aylık bölümünün de-ğerlendirilmesi yapılarak tamamlanan ve de-vam eden çalışmaların denetim ve incele-meleri devam ediyor
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden Vezirköprü Orman İşletme Mü-dürlüğü ziyaretinde İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve teknik ekip tarafından kar-şılandı.
Teknik personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda; İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak tarafından mayıs ayı itibariyle tamam-lanan projeler ve yıl sonu hedeflerine ulaşıl-ması noktasında izlenecek yol haritası sunu eşliğinde anlatıldı.
Toplantının ardından; Gölköy Orman İşlet-me Şefliği 91 nolu kayın gençleştirme saha-sında ve Dumluca Orman İşletme Şefliği 62 nolu Kayın, Sarıçam ve Karaçam’dan oluşan gençleştirme sahasında incelemelerde bu-lunuldu.
Denetim ve İncelemelerini tamamlayan Bölge Müdürü Halil Oflu;
Amasya Bölge Müdürlüğü olarak bölge-mizde gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hiz-metlerimizin övgüsü ve yergisi hepimizindir.
2020 ormancılık faaliyetlerimizden dolayı Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Başarı Belgesi ile onurlandırıldık.
Bu başarı; ekip olarak birliğin, bütün-lüğün, çalışma arzusunun ve zahmetin sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Gele-ceğin ormanlarını oluşturmamızda emek ve-ren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Farkı yaratan Rüzgarın nasıl estiği değil kanatlarınızı nasıl açtığınızdır.
Yaz sıcakları kendini hissettirmeye baş-ladı. Orman yangınlarına karşı her türlü ted-birinizi alınız. Bu konuda sorumluluk bölge-nizdeki muhtemel riskleri belirleyin, denetim ve kontrollerinizi sıklaştırın.
Yıllarca verilen mücadele ve fedakarlığın sonucunda ortaya çıkarılan bu yeşilliklerin ziyan olmasını asla istemeyiz.
Hangi şart ve koşulda nasıl davra-nacağınıza dair alternatif planlarınız olsun. iş planlarınızın sekteye uğramasına asla mü-saade etmeyin. Her sorunu çözebilecek de-neyim ve donanıma sahip bir ekibiz. Sizlere güveniyor çalışmalarınızda başarılar dili-yorum. dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı