Son Dakika

Hamdi Yanık’dan Veda Mesajı

Hamdi Yanık’dan Veda Mesajı

Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık veda mesajı yayımladı.
44 yıllık kamu hizmetini 5 Haziran 2021 tarihinde tamamlamış olacağım. Diyen Yanık veda mesajında; “Saygıdeğer Amas-yalılar;1977 yılında başlamış olduğum kamu hizmetimi 5 Haziran 2021 tarihinde tamam-lamış olacağım. 44 yıl gibi çok uzun görünen bana göre ise, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu zaman diliminin; 12 yılını mensubu olmaktan her daim onur ve gurur duyduğum Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ve ida-reci olarak ça-lıştım. Burada geçirmiş oldu-ğum birçok güzel hatıradan sonra, dönemin Valisi merhum Sıtkı ASLAN tarafından; Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Mü-dürlüğüne atandım. 32 yıldır sürdürmüş ol-duğum bu görevi bütün özverimle en iyi şe-kilde yerine getirmeye çalıştım. Bu süreçte 14 Vali, birçok vali yardımcısı, kaymakam ve il müdürüyle çalıştım. Her birisinden görev-de olduğum süre içerisinde birçok şey öğ-rendim, öğrendiklerimi harmanlayarak güzel Amasya’mıza dolayısıyla da ülkemize hizmet etmenin onurunu en kalbi duygularla ya-şadım. Bugün hepsini saygı ve hürmetle yad ediyorum. Zaman Zaman dost meclisindeki geçen konuşmalarımızda; Bu kadar uzun bir süre, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi hassas bir görevde nasıl kaldığımı, bu görevi nasıl yürütebildiğimi, bu görevi yü-rütürken ne gibi sorunlarla karşılaştığım gibi sorularla karşılaştım. Bu tecrübelerimi bir-kaç satırda tüm dostlarımla paylaşmak iste-rim. İlk başta bana verilen her görevi; o göre-vin küçük veya büyüklüğüne bakmadan, la-yıkıyla en iyi şekilde yapmaya, bilmediğim
konularda bilmiyorum diyebilip o konuyu araştırarak öğrenmeye, üstüme vazife olma-yan işlere karışmamaya, beraber çalışmış ol-duğum alt ve üst düzey tüm çalışma arka-daşlarım ile koordineli olmaya çalıştım.
Yanıma gelen herkese geldiği yerin devlet kapısı olduğunu, o kapının devamlı herkese açık olduğunu hatırlatıp hepsine eşit mesa-fede davrandım.
Kimsenin diline, dinine siyasi düşünce-sine asla bakmadım, yapabileceğim bir şey var ise maksimum düzeyde özveride bulu-nup o işi çözmeye çalıştım. Sanırım geriye dönüp baktığımda hayattaki en büyük kaza-nımımın insanlardan aldığım hayır dualarıdır diyebilirim.
Asla bencil olmadım başkalarını başarısız gibi gösterip hiçbir zaman kendimi ön plana atarak birşeyler ispatlamaya çalışmadım.
Çalışma hayatım boyunca ikili ilişkilere çok önem verirken çözümlenmesi zor görü-nen konuları karşılıklı diyalog yoluyla birçok defa aşıldığına şahit oldum ve dene-yimledim. Kıymetli hemşehrilerim, Değerli kamu çalışanı arkadaşlarım ve saygıdeğer basın mensubu dostlarım;Bilirim ki her yo-lun bir sonu vardır bende bana düşen 44 yıllık kamu hizmetini 5 Haziran 2021 tarihinde ta-mamlamış olacağım. Bu zaman zarfında illaki eksiklerimiz, kusurlarımız olmuştur, sizlerin gönül limanında bir parça yer edinebildiy-sem ne mutlu bana, hayatın gayesi zaten gökkubede hoş bir seda bırakmak değil mi-dir? Hayata bakış açım her zaman iyilikten asla maraz doğmayacağı idi ve hayatımı ona göre yaşamaya çalıştım.
Dönüp geriye baktığımda birçok dost, ar-kadaş bırakmak hayattaki en büyük değer-lerden olsa gerek.
Eğer sizler üzerinde hakkım var ise he-pi-nize ayrı tüm haklarımı helal ederim sizlerin de haklarınızı helal etmenizi bilmek ve ona göre yaşamak en büyük temennimdir.
Cümlelerimi tamamlarken yine aynı şe-hirde beraber olacağımızı, güzel Amas-ya’mızın havasını beraber teneffüs edeceği-mizi belirtir hepinize sağlık ve huzurlu günler dilerim. Sağlıcakla kalın, Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.