Son Dakika

Hasan Çilez;“Terör Devletini İsrail’i kınıyor ve lanetliyorum”

Hasan Çilez;“Terör Devletini İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum”

Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez “Terör Devleti İsrail’i Kınıyor ve Lanetliyorum dedi.
Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez Türk Milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dev-leti olarak, Filistin halkının yanında onlarla beraber olduklarını söyledi.
Bu Zulmün Bitmesi İçin Mücadele Edi-yoruz.
Bu zulmün bitmesi için mücadele ediyoruz diyen Çilez, “Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Sayın Cum-hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, tüm kurumlarımız ve Aziz Milletimiz tek yürek olmuş vaziyettedir. Biliyorsunuz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçtiğimiz hafta bir deklarasyon yayınlandı.
5 Parti’nin ortak bildirisi ile gerekli tepki verildi. Bu çok önemli, çok manidardı. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ER-DOĞAN yoğun bir diploması trafiği ile ko-nuyu uluslararası gündemde dile getirip çö-zümü için büyük bir gayret sarf ediyor. Dış-işleri Bakanımız ki biraz önce Meclis’te genel kurula hitaben bilgilendirmede bulundu.
Sayın Dışişleri Bakanımız ve Dışişleri Ba-kanlığı yetkililerimiz yoğun bir gayretle bu zulmü durdurmak için mücadele ediyorlar. Yine Birleşmiş Milletler de Sayın Volkan Boz-kır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu Per-şembe günü toplantıya çağırdı, toplantı yapı-lacak. Burada da gerekli tepkiler İsrail’e veri-lecek ve bu zulmün bitmesi için bir adım daha inşallah atılmış olacak.
Evet Kudüs bizim için çok önemli. Kudüs biliyorsunuz üç semavi dinin de kutsal say-dığı bir şehir. Biz Müslümanlar açısından da Efendimiz (S.a.v)’in miraca yükseldiği yer Kudüs-ü Şerif olmuştur. Bizim için kıymetli ve anlamlıdır. Ve Müslümanların da ilk kıblesi Kudüs’tür. Yine Kudüs Hz. Ömer (R.a) tara-fından fethedilmiştir. Bu bizim için büyük bir anlam taşır ve bize bir mirastır. Selahattin Ey-yubi daha sonra tekrar hristiyanlardan burayı almış ve burası bize Selahattin Eyyubi’den de mirastır. Yine Osmanlı askeri, en son Iğdırlı Onbaşı Hasan 1982’de vefat edince Ku-düs’teki nöbetini sonlandırmıştır. Iğdırlı On-başı Hasan’ın da hatırasıdır bizim için Kudüs. Bunun içinde yoğun diploması ile, yoğun bir mücadele ile, bu zulmün bitmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı