GÜNCEL HABER

Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Amasya’da Müftülük tarafından belirlenen camilerde ve ülke genelinde eş zamanlı olarak İsrail’in Filistinlilere uygu-ladığı şiddet ve zulüm sonrası hayatını kaybeden Filis-tinliler için gıyabi Cenaze namazı kılındı.
Sultan Bayezid Camiinde Cuma namazı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için Gıyabi cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak yüzlerce kişi cami avlu-sunda gıyabi cenaze namazı kıldı. Amasya Milletvekili Mus-tafa Levent Karahocagil, “Filistin’deki İsraillilerin kardeş-lerimize yapmış oldukları bu eziyetler, bu zulümler, bu kan ve gözyaşı yıllardan beri devam ediyor. Hatta biz şunu bili-yoruz ki, kafirin yahut da dış güçlerin diyelim İslam alemi içerisindeki bölme, parçalama adına içimize sokmuş olduğu fitneler, bugün dahi devam etmektedir. İsrail’in ipliği veya sömürücülerin ipliği pazara çıkmıştır. Ayasofya’nın açılışı, Küdüs’ün kurtuluşu, Mescid-i Aksa’nın kapılarının açılışının tüm İslami aleme hayırlı olmasını diliyorum.
Tüm kardeşlerimizin de Ramazan Bayramını ve Cuma-sını tebrik ediyorum.” Dedi.
Amasya İmam Hatipliler ve Önder İl Dernek başkanı İb-rahim Aslan, “Bugün Türkiye Genelinde olduğu gibi Amas-ya’mızda da İl merkezi ve ilçelerimizde müftülüklerimizin belirlediği camilerde Filistin’deki kardeşlerimiz için Siyonist İsrail’in şehit etmiş olduğu kardeşlerimiz için Gı-yabi Cenaze namazı kıldık.
Bizler dua mümin’in silahıdır düsturuyla kardeşlerimize dualarımızla manevi destek vermeye çalışıyoruz.
Bu zulmü her platformda haykırarak, ortaya koymaya ça-lışıyoruz. Amerika ve İşbirlikçileri bize insanlık dersi ver-mektedirler ancak bu insanlık dersini kendileri almamakta-dırlar. İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu zu-lümler, çocukların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi, mabetlere girilmesi bir katliamdır. Bunun şiddetle kınıyoruz ve bunu tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Bu vesileyle bizler devlet yetkililerimizden özellikle Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz ki artık somut adımların atılması Türk askerinin Fi-listin’de o kardeşlerimizi himayesi altına almasını bizler Sa-yın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz.” Diye konuş-tu.Yapılan duanın ardından vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı