Son Dakika

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğini Açıkladı

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, 2021 yılı için hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliğinin yayımlandığını açıkladı.
Buzağı desteklemesinde ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olması gerektiğini belirten Göktekin, “Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiş-tirici/üretici örgütü üzerin-den almak istiyorlarsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyen-ler bölge veya il üst birlik-leri üzerinden, soy kütüğü ilave destekleme alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden; her-hangi bir örgüte üye olma-yanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvurur-lar. Başvurular, birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2022,15/6/2022 tarihleri arasında yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir. Askı listeleri il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili olarak birinci dönem için 15/2/2022, ikinci dönem için 1/8/2022 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır” dedi.
Göktekin, diğer destekleme kalemleri hakkında ise şu bilgileri aktardı; “Malak desteklemesi için damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.Birinci dönem başvurular 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır. Hazırlanan birinci dönem icmal-1 listesi 24/1/2022 tarihinden itibaren, ikinci dönem icmal-1 listesi 22/8/2022 tarihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Anaç koyun ve keçi desteklemesi için yetiştiriciler üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 17/12/2021 tarihine kadar başvurur. Birlik, 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip icmal-1 listeleri KKBS’den alınarak 28/02/2022-11/03/2022 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğinden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu çobanların otlattıği sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır. Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı