Son Dakika

Hayvancılık Sektörünü Geliştirmek İçin Yem Bitkileri Ekim Alanlarımızı Arttırıyoruz

Hayvancılık Sektörünü Geliştirmek İçin Yem Bitkileri Ekim Alanlarımızı Arttırıyoruz

Amasya Valisi Mustafa Masatlı yem bitki-lerinin üretiminin desteklemesi kapsamında Yonca Tohumu Dağıtım Törenine katıldı. Programda ayrıca protokol üyeleri ve üretici-ler yer aldı.
Programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdür V.Hayrullah Göktekin projenin de-tayları hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra konuşan üreticimiz ise projenin hazırlan-masından duydukları memnuniyeti dile geti-rerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son konuşmayı yapan Vali Mustafa Ma-satlı ise şunları kaydetti: “Neredeyse her haf-ta insanımızın daha çok üretmesi ve Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına bir dağı-tım töreni gerçekleştiriyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi ilimiz tarım, sanayi ve turizm ekseninde gelişen bir ekonomiye sahip. Tarı-mın burada altını çizmekte fayda görüyorum. Tarım denince hem bitki üretimi, hem mey-vecilik, hem de hayvancılık birlikte düşünül-melidir.
İlimizde tarımın nasıl gelişip büyüye-bileceği hakkında paydaş kurumlarımızla bir yol haritası belirleyerek,Sayın Cumhurbaş-kanımızın bizlere gösterdiği hedefler doğrul-tusunda çalışmalara başladık.
Bu kapsamda İl Özel İdaremizin sulama yatırımlarını en az 4 kat arttırıyoruz. Bunun dışında meyvecilikteki rekabet gücümüzü arttırmak için çeşitli türlerde fidanları üreti-cilerimize teslim ettik.
En son geçen hafta incir fidanlarının dağı-tımını gerçekleştirdik. Bugün ise hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacı doğrultusunda yonca tohumu dağıtımı yapacağız.
Hayvancılıkta en büyük girdiyi yem mali-yetleri oluşturmaktadır. Sürdürülebilir bir hayvancılık için ucuz ve kaliteli kaba yem ol-mazsa olmazdır. Hayvan türlerinin daha verimli hale gelmesiyle, yem ihtiyacı da artmıştır. Bu yüzden yem altyapımızı güçlen-dirmek zorundayız.
Yılda birkaç kez hasat edilebilen bu bitki, çok yıllık olduğundan, bir kez ekildiğinde yüksek verim sağlamaktadır. Bizde ilimizdeki hayvancılık faaliyetleri için gerekli kaba yem ihtiyacını karşılamak için, yonca ekim alan-larımızı arttırıyoruz.
Rakamlara baktığımızda 200 bin adedi ge-çen büyükbaş ve 250 bin adede yaklaşan küçükbaş hayvan varlığımız ile bölgemizde başı çeken illerden biriyiz. Bu sayıları daha da yukarılara çekmek için çalışmalıyız. Bu proje ile hali hazırda 25 bin dekar olan yonca ekili arazilerimize, 6000 dekar daha ilave yapıyoruz. Devletimiz çiftçimizin daha çok üretmesi için her türlü imkanı sağlamaktadır. Bu aşamadan sonra görev üreticilerimize düşmektedir.
Bu düşüncelerle Amasya halkına sunulan hizmetlerden ötürü başta Sayın Cumhur-başkanımız olmak üzere, hükümetimize ve bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, dağıtımını yapacağımız bu ürünlerin bir an önce ekilip hayvancılığımıza katkı sağla-masını canı gönülden diliyorum.” Konuş-maların ardından proje kapsamında temin edilen 20 ton yonca tohumu Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sa-hibi çiftçilere dağıtıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı