Gündem

“HEDEFİMİZİ KADIN ERKEK OMUZ OMUZA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

AK Parti Amasya Kadın Kolları il binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.
8 Mart Kadınlar günü ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik şu ifadelere yer verdi; Büyük Türkiye hedefimi-zi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir.”dedi
“Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir.
Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşka-nımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hak-ları hem de beşeri serma-yenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizma-larına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyanna-memizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksul-luğuyla mücadele edeceği-mizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezala-rının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştır-masına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapıl-mıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadın-lar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, %17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır.
2 AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı % 13,5 iken bu rakam 2020 yılında % 48,5’e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenleme-ler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, giri-şimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı % 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de “Nerede Kalmıştık’’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı ya-kan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenle-meyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve ka-dına yönelik şiddetin ceza-larını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edece-ğimize inancımız tamdır.
8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyo-rum.”şeklinde konuştu
Parti binasında yapılan basın açıklamasına Ak Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Ak Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ve partili kadınlar katıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı