Gündem

“HELAL OYLARINIZI ALIP İKTİDAR OLMAK İSTİYORUZ”

Amasya’da esnafları ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 aylık gezimin neticesinde bir arada her bir sosyal kesim-den her yaştan kadınlarımız erkeklerimiz gençlerimiz varsa ve burada bir araya gelmişsek gittikçe menzile yaklaşıyoruz demektir.”dedi
Yavuz Selim Meydanında İYİ Partililere ve vatandaşla açıklamalarda bulunan Akşener, “İl İl esnaf geziyorum. 24 aydır niçin esnafı geziyorum biliyor musunuz. Esnaf bu ülkenin bel kemiğidir ekonomisinin. Çünkü Çiftçi üretir, esnaf satar. Sanayici üretir, esnaf satar. Sonuç itibariyle o gir-diğim dükkanlarda işsiz gençler karşılaştım, karşı-laşırsınız. Tencere kaynat-makta zorlanan ev kadınıyla karşılaştım, karşılaşırsınız. Çiftçimizle besicimizle karşılaştım, karşılaşırsınız. Torununa bırakın oyuncağı çikolata alamayan emekli ile karşılaştım, karşılaşırsınız. Atanamayan öğretmen ve gençlerle karşılaştım, karşı-laşırsınız.
O esnaf dükkanlarının içinde toplumumuzun her kesiminden, her yaştan ve kadın ve erkek olarak her cinsiyetten herkesle milleti-mizin her ferdiyle karşılaşırsınız. Sonra o esnaf dükkanının içinde gerçek dertleri o insanların ağzın-dan dinlersiniz.
Aynı zamanda o gerçek dertlerin çözümlerini de o insanların ağzından dinlersiniz. İstedim ki sizlere bir görev ifa edeyim. Nedir o görev? Esnafın bir diğer özelliği de müşterisi velinimettir. Uzun bir za-mandır milletimiz, seçme-nimiz siyasetçinin velinimeti olmaktan çıktı. İstedim ki el ele tutuşalım uzun bir za-mandır şuculuk buculuk üzerinden sizi kandırıp, sizi komşularınızla ters düşürüp komşularınızla kavga ettirip buradan oy alan siyaset dilini birlikte ortadan kal-dıralım. Gerçek dertlerin çözümlerin konuşulduğu ve milletimizin seçmenin veli-nimet olduğunu aynı işlerin de velinimet olduğunu tüm siyasetçilere el ele verip anlatalım ve bundan sonra bu iş böyle olacak diyelim. Allah’a şükür 24 ay sonra herkes sizleri görmeye başladı.
Demek ki neymiş siz kendinizin kıymetini bilirseniz, gücünüzün farkında olursanız siyasetçi buralara gelip o dükkanların içine girmek zorunda kalırmış.
İlk gittiğim ilk ayda zaman zaman toplanıp bir araya geldiğinizde dedim ki; bakın bugün kimse yok burada ama bir süre sonra bu dikkati hep birlikte gösterirsek buraya bütün ağalar gelecek demiştim. Çok şükür ağalar geliyor.”dediHepinizle Tek tek konuşsak, eminim KPSS’de 80’in üzerinde puan aldı mülakatta elendi ama buna karşılık ayısı olan dayısı olan 50-60 puan-la devlet memuriyetine atanmış ama kendisi atana-mamış Pek çok genç vardır. O gençlerin anne babaları buradadır. Sen çocuğuna harçlık vermek için geceni gündüzüne katarken, rızkından keserken, üniver-siteyi okuturken canının çıktığı o genç evladın yü-ksek puan almasına rağmen atanamamışken onun der-dini çözmek yerine 5 maaşlı 11 maaşlı danışmanlar cep-lerini kursaklarını haramla doldururken, onun üzerinden senin çocuğun ağ-larken, gece oturup gündüz uyurken para harcamasın diye, o 5 maaşlı 10 maaşlı danışmanlar safa sürerken son dakikada seçime giderken kapı komşunun şucu senin de bucu oldu-ğunu söylemeye başlıyorlar. Dolayısıyla şuculuk buculuk bitti derdimizin dermanı olmak üzere siyasetçilerin rekabetini hizmet üzerin-den, çözüm üzerinden, proje üzerinden milletimizi siya-setçinin efendisi yapmak için yola çıktık. Allahıma çok şükür 24 ay içinde gördük ki el ele verirsek birbirimize güvenirsek, oy kısmına gelmedim, sizin seçmen olarak velinimet olmak konusunda ihtiyaçlar üzerinden konuşmak konusunda oldukça önemli mesafe kaydettik.
Demek ki neymiş? Her bir siyasetçinin buraya gelmesi mecburmuş. Size derdini anlatması mecburmuş, üst perdeden löm löm yapmaması lazımmış.
Nasıl köylü milletin efendisidir demişti büyük Atatürk, şimdi köylü ne durumda, çiftçi ne durum-da, besici ne durumda, şimdi seçmen siyasetçinin efendisi, velinimeti olursa, o siyasetçi oö çiftçiyi de besi-ciyi de esnafı da milletin efendisi haline getirir. Birinci işimiz bu.
Geldiğimiz ikinci nokta; o girdiğim tüm dükkanlarda ben hiçbir siyasi partiyi yermedim kendi partimi övmedim propaganda yapmadım. Sadece o esnaf-taki derdi dinledim. Onların önerilerini tavsiyelerini aldım. İlk başlangıçta insanlar haklı olarak korkuyorlardı. Ama şimdi daha nasılsınız demeden derdini anlatır oldu. İkinci nokta bu; el ele verirsek korku duvarı yıkılabilirmiş. el birliğiyle korku duvar-larını yıktık birlikte.
Ben kendimi şuna ada-dım seçmen siyasetçinin velinimeti olacak. Buna ant içtim. Buraya herkes gelip karşınızda hazır olda dura-cak. Bunu el birliği ile yapa-cağız. Sonra günü geldiğin-de, seçim olduğunda sizi kim ikna ediyorsa oylarınızı alacak. Elbette biz sizin oylarınıza talibiz.
Elbette sizin helal oylarınızı alıp iktidar olmak istiyoruz, elbette bu harami düzeni sizin oylarınızla yık-mak istiyoruz. Senin çocu-ğun açken, senin gencin geceleri oturup gündüz babasından harçlık almamak için uyurken, sen rızkından kesip çocuğuna harçlık vermeye gayret ederken, birilerinin çoluk çocuğu bedavadan devletin en iyi yerlerinde bedavadan haksızca makam sahibi olabiliyorsa bu harami düzendir. Beraberce bu ha-rami düzeni yıkacağız neyle yıkacağız sandıkta yıka-cağız, nasıl yıkacağız oyları-mızla yıkacağız.
Bugün burada Ben Amasya’da defalarca toplantı yaptım, yıllardır gelir giderim, bugün buraya açık hava toplantısı yapmak için gelmedik bugün eğer 24 aylık gezimin neticesinde bir arada her bir sosyal kesimden her yaştan kadın-larımız erkeklerimiz genç-lerimiz varsa ve burada bir araya gelmişsek gittikçe menzile yaklaşıyoruz demektir.
Allah kendi huzurunda da beni mahcup etmesin, sizin huzurunuzda da mahcup etmesin. Söz verip cayanlardan etmesin. Eğer size bu söylediklerimin tersini yapacak olursam Allah bana hiçbir şey nasip etmesin. Yalancı olacaksam bana hiçbir şey nasip etmesin.” ama helal oyla-rınızla Cenab-ı Hak bana bu harami düzeni birlikte yıkmayı nasip etsin inşallah o işsiz gençlere dertli analara, fakirlere borçlulara mahkum edilmiş çiftçimize, esnafımıza,besicimize soğanı tarlasında kalan çiftçimize köylümüze Rabbim yar ve yardımcısı olsun.”dedi Akşener, daha sonra esnaf ziyaretleri yaptı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı