Son Dakika

Her zaman her yerde herkes için eğitim”

Her zaman her yerde herkes için eğitim”

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coş-kun, Bakanlığımızın başlatmış olduğu köy muhtarlarına mektup çalışmasıyla birlikte; Hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle, okul-larımız dışında evde, işte, hayatın her ala-nında, farklı öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini art-tırmak ve sosyokültürel gelişimlerini sağ-lamak amacıyla; bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirerek, öğrenmeye erişimlerini arttır-mak, öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü he-deflemekteyiz dedi.
İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kırsal kesim-lerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ger-çekleştirilmesi planlanan kurslarla ilgili ola-rak yaptığı açıklamada,
”Bilginin daha geniş kitleler tarafından paylaşılması eğitimde fırsat eşitliğine ve sosyal adalete katkı sağlayacak; hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaş-tırılmasıyla toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulmasını amaçlamaktayız.
Kırsal kesimde ikamet eden vatandaş-larımıza yönelik bahçecilik, hayvan yetiş-tiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım tekno-lojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiri-ciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar ye-tiştiriciliği, ağaç ve bağ budamacılığı, tarım makineleri bakımı ve peynir üretimi gibi 380’e yakın kurs programımızın tanıtımına yönelik hazırlanan afişler ile her zaman, her yerde, herkes için eğitim diyor ve sizleri kurslarımı-za davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı