Son Dakika

HOŞGELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN

HOŞGELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN

Amasya İl Müftüsü Durmuş AYVAZ; “Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mev-simi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içe-risindeyiz.”dedi.
İl Müftüsü Durmuş AYVAZ; “Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dal-ga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir ni-mettir. Zira bu kutlu zaman, yorulan ruh-larımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, özümüze ve fıtratımıza yöne-lerek hayatımızın iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde muhasebesini yapmak için eşsiz bir fırsattır.
Başkanlığımız, Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan bir temayı kamuoyunun gündemine taşıyarak top-lumsal bir duyarlılık ve farkındalık oluş-turmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2021 yılı Ramazan ayı teması “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlenmiştir.
Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini de-vam ettiren salgın hastalık bir taraftan ruhu-muzu bunaltırken diğer taraftan da sağlı-ğımızı, hayatımızı olumsuz yönde etkile-mektedir. Böyle bir dönemde Ramazan ayı, orucuyla, Kur’an tilavetiyle, teravihiyle, ifta-rıyla, sahuruyla ve fitresiyle salgın hastalık-tan bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa ol-maktadır. Diğer yandan, büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koro-navirüs salgını sebebiyle bu yılda geçen yıl olduğu gibi teravihlerimizi evlerimizde kılacağız.
Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler el-bette Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz.
Bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asalet-le, yaşadığımız bu zorlukların geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu bili-yoruz. Bu sebeple, yaşadığımız hassas sü-reçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğun icabını harfiyen yerine getirip gerekli tüm ted-birleri alacağız.
Böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azimle gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevek-kül değerine sarılıp ilahi iradeye teslim ola-cağız. Müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı ve en etkili devası olan dua ile Rab-bimize iltica edeceğiz. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve diren-cimizi kaybetmeden, umut ve ufuk merkezi Kur’an-ı Kerim’i ve insanlığa her daim ümit aşılayan sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i rehber edinerek bu zorlu günleri inşallah geride bırakacağız.
Bu itibarla, tüm yeryüzünü etkileyen bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugün-lerde, Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an ön-ce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım. Özü-müze yöneldiğimiz, bütün hayatımızı Kur’-an’la gözden geçirme fırsatı bulduğumuz bu muhasebe ayında; yaratılış gayemizi, ken-dimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mah-lûkata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirelim.
Yüce Kitabımızı okuduğumuz gibi, onun deruni manası üzerinde de tefekkür ederek Müslümanca bir bilinç oluşturalım. Oruç-larımızı, Rabbimizin rızasına uygun söz, ey-lem ve tutumlarla bütünleştirelim.
Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağı-şıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak, baş-ta sigara olmak üzere sağlığımız için tehdit oluşturan bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu ema-nete sahip çıkalım.
Ramazana dair yaşanan bütün güzellik-lere, bir heyecan ve coşku atmosferiyle özel-likle çocuklarımızı dâhil ederek onların hafı-zalarında güzel hatıralar bırakalım. Çocuk-larımızın özündeki selim fıtratı, Ramazan ayı-nın manevi iklimiyle buluşturarak Yaratıcıyı, dünyayı ve oruç özelindeki diğer ibadetleri daha yakından hissetmelerini sağlayalım.
Dinimizin bizden istediği en önemli has-letlerden ve tarihten bugüne milletimizin yaşattığı güzel ahlak örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı, birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği bu bereketli ayda ade-ta bir seferberliğe dönüştürelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selamet ve sekinetine, bütün insanlığın hu-zuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’-tan niyaz ediyorum.”dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı