Son Dakika

Hüseyin Hüsâmeddin Yasar Kütüphanesi Törenle Açıldı

Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsâmeddin Yasar Kütüphanesi’nin açılış törenine Amasya Valisi Mus-tafa Masatlı, Amasya Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcı V. Yu-nus Emre Zengin, İl Em-niyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komu-tanı Jandarma Albay Ayhan Aygün, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı başta olmak üzere Amasya protokolü, akade-mik, idari personelle birlikte öğrenciler katıldı.
Rektör Elmacı, Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsâ-meddin Yasar Kütüphanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Üniversiteler kuşakların birbirine bilgi aktarımının gerçekleştiği Milletlerin geleceğini şekillendiren bilimsel araştırmaların yapıldığı, bununda gerçekleştiği ortam olarak kütüphanelerin sahibi yerlerdir. Bu nedenle aldığı-mız karar neticesinde geç-mişte burada bulunan rek-törlük binasının daha ve-rimli kullanılması ve öğren-cilerimize daha iyi hizmet verebileceğimiz düşün-cesiyle hareket ederek burada kütüphanemizi oluş-turmuş bulunmaktayız. Kütüphanemiz; 70.000’in üzerinde fiziki kitaba, 350.000’in üzerinde e-kitap/dergi şeklinde bulu-nan yayınlara sahip. Kütüphanemiz, 1.500 kişi-nin aynı anda okuma yapa-bileceği nitelikteki fiziki donanım sahip. Bunun yanında Kütüphanemizde, 15 adet bireysel çalışma odası, 4 adet grup çalışma odası, 1 adet görme engelliler için hazırlanmış oda ve 1 adet işitme engelliler için hazırlanmış fiziki donanıma sahiptir. 7/24 hizmet vermesi planlanan Kütüphanemiz, salgın nedeniyle bir süreliğine hafta içi 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kütüphane-mizin okuma salonlarından, kütüphane kartı çıkartan Amasyalılar da faydalana-bileceklerdir. Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsâ-meddin Yasar Kütüphane-sinin Amasyalılara, öğren-cilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ko-nuşmasında, ”Çeşitli yerlere gittiğimizde konuşmalar yapıyoruz. Ama şimdi kar-şımızda ilim ehli insanlar olunca biraz zorlanıyoruz. Hani büyüklerimizden kal-ma bir söz var ya; “Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep illa da adap.” İnşallah bu kütüphanemizden edep ve adaba uygun genç nesilleri-miz yetişecektir.
Amasya’da bize en çok talep olan konu kütüphane-lerin yetersizliğiydi.
Bu manada Sayın Valimizin Saraydüzü Kışla Binasına açtığı, üniversite-mizin ise bugün açtığı kütüphanelerin gençlerimi-zin problemini azaltacağını düşünüyorum. Önemli olan bu kütüphaneye gelen gençlerimizin milli müfre-data uygun, ceddinin ahla-kına uygun ve devlet büyük-lerine saygın gençlerin yetişmesidir.
Biz Amasya Belediyesi olarak gerek Rektörlüğü-müze, gerek bize ihtiyaç duyan tüm kurumlarımıza, ilim adamlarımızı gerekli desteği yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kütüphanemizin ismini taşıyan Hüseyin Hüsâmeddin Yasar’ın 12 ciltlik kitap külliyatının yayınlanması ile ilgili çalış-malar devam ediyor. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu kütüphaneden yetişecek gençlerimize tüm yaşamları boyunca başarılar dili-yorum” dedi.
Kütüphanenin açılışında konuşan Vali Mustafa Ma-satlı ise, “Yaşadığımız topraklar 14 ayrı medeni-yete ev sahipliği yapmış, kültürün, eğitimin harman-landığı medeniyetler ve şehzadeler şehridir. Bunun-la beraber; Coğrafyacı Strabon, Türk hekimi ve cerrah Sabuncuoğlu Şerafeddin, Mihri Hatun’u, Hattat Hamdullah’ı yetiş-tirmiş bir coğrafyadır. Bu bakımdan düşündüğümüzde özellikle son yıllarda eğitim alanında yaşanan önemli değişim ve dönüşümlerden bir tanesi de üniversitemi-zin Amasya iline kurulması-dır. Şu an itibarı ile de öğrenci sayısı 18.000 civarıdır. Yükseköğretimin yanında özellikle orta-öğretim ile birlikte ilköğretim hatta okul öncesi eğitim-öğretime varana kadar elimizde pek çok tesis, kurum ve yapı mev-cut. Bundan 2-2,5 ay önce de Saraydüzü Kışla Binamızın üst katını müze olarak muhafaza ettikten sonra alt katlarının tamamını gerekli donanımını da sağlayıp ve kütüphane olarak öğrenci-lerimizin hizmetine açtık. İlimizde kütüphane açısından ciddi bir açık vardı. Rektör hocamız eski rektörlük binasının kütüp-haneye dönüşeceğini söyledi. Bizim insanları-mızın başarılı olabilmeleri için bilgiye ve teknolojiye erişerek kütüphaneler oluşturmamız gerekiyor dedik. Ve 1,5 yıl süre içerisinde şehrimize iki adet kütüphane kazandırmış olduk. Tabii kütüphanelerin artık 24 saat hizmet vermesi çok önemli. Kütüp-haneye, Amasya’ya değer katan Hüseyin Hüsâmeddin Yasar isminin verilmiş olması da çok isabetli olmuş. Bu kütüphanenin yapıl-masında emeği geçen başta Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı olmak üzere, üni-versitemizin tüm birim-lerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kütüp-hanenin Amasya’nın eğitimine, kültürüne ve yaşamına önemli katkı sunacağını düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum. “ dedi. Açılış kurdelesinin kesil-mesinin ardından Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsâ-meddin Yasar Kütüphanesi gezen Amasya Valisi Mus-tafa Masatlı, Amasya Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı ile protokol üyelerine Rek-törümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kütüphane hakkın-da bilgi verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı