Resmi İlanlar

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1- İşletmemiz istihsali tahmini 600 Ton Rulo balyalı yonca kuru ot ,200 Ton rulo balyalı fiğ kuru ot ile130.Ton Rulo balyalı buğday sapı açık artırma suretiyle 21.10.2019Pazartesi günü saat 14:00’de partiler halinde satışa sunulacaktır. Bu tarihte netice alınamadığı takdirde ihale aynı yer ve şartlarda 28.10.2019 Pazartesi günü saat 14:00’de tekrar yapılacaktır.

2- Satışa sunulacak malın cinsi, özellikleri, Muhammen bedelleri, geçici teminatları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.  Müşteriler teminatını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.

3- İhaleye ait şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No. 62-Bakanlıklar-ANKARA) TİGEM Web sayfası ve işletmemizde görülebilir.

4- İhaleye girebilme şartları aşağıya çıkarılmıştır.

  1. a) Kanuni ikametgâhı olması, (Adres Beyanı da geçerli sayılacaktır.)
  2. b) Geçici teminat vermesi,

c)Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri,

d)Müşterilerin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, Gerçek kişilerin de imza sirkülerini ve onaylı Kimlik Fotokopilerini ibraz etmesi gerekmektedir.

5 Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

 

Parti

No.

Malın Cinsi  

Miktarı

(Ton)

 

Muh.Bir.

Fiyat

(TL/Ton)

 

Muh.Bed.

Tutarı

(TL)

Geçici Teminat

(%10)

(TL)

           
1 Rulo balyalı yonca kuru ot 75 800,00 60.000,00 6.000,00
2 Rulo balyalı yonca kuru ot 90 800,00 72.000,00 7.200,00
3 Rulo balyalı yonca kuru ot 75 800,00 60.000,00 6.000,00
4 Rulo balyalı yonca kuru ot 80 800,00 64.000,00 6.400,00
5 Rulo balyalı yonca kuru ot 55 800,00 44.000,00 4.400,00
6 Rulo balyalı yonca kuru ot 75 800,00 60.000,00 6.000,00
7 Rulo balyalı yonca kuru ot 75 800,00 60.000,00 6.000,00
8 Rulo balyalı yonca kuru ot 75 800,00 60.000,00 6.000,00
  TOPLAM 600   480.000,00 48.000,00
           
9 Rulo balyalı fiğ kuru ot 55 650,00 35.750,00 3.575,00
10 Rulo balyalı fiğ kuru ot 60 650,00 39.000,00 3.900,00
11 Rulo balyalı fiğ kuru ot 85 650,00 55.250,00 5.525,00
  TOPLAM 200   130.000,00 13.000,00
12 Rulo balyalı buğday sapı 45 400 18.000,00 1.800,00
13 Rulo balyalı buğday sapı 45 400 18.000,00 1.800,00
14 Rulo balyalı buğday sapı 40 400 16.000,00 1.600,00
  TOPLAM 130   52.000,00 5.200,00
  GEN.TOP. 930   662.000,00 66.200,00

 

Tamamını içermek kaydıyla müşteriler diledikleri partilerin geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.

 

 

Abdullah ERCAN                 Hüseyin YILMAZ

Ticaret Şef V.                         İşletme Müdürü

 

 

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 05010-Gökhöyük/AMASYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.İYİMAYA

Telefon (0 358) 273 52 97-98  (0 505 670 48 43)    Faks : (0 358) 273 52 14

İşletmemiz Amasya-Mecitözü Karayolunun 25. Km.dedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı