Gündem

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İ  L  A  N

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

1- İşletmemiz istihsali tahmini 500. Ton paketli yonca silajı ile 1.500 Ton paketli mısır silajı açık artırma suretiyle 19.03.2019 Salı günü saat 14:00’de partiler halinde satışa sunulacaktır. Bu tarihte netice alınamadığı takdirde ihale aynı yer ve şartlarda 26.03.2019 Salı günü saat 14:00’de tekrar yapılacaktır.

2- Satışa sunulacak malın cinsi, özellikleri,Muhammen bedelleri, geçici teminatlarıaşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.Müşteriler teminatını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.

3- İhaleye ait şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No. 62-Bakanlıklar-ANKARA) TİGEM Web sayfası ve işletmemizde görülebilir.

4- İhaleye girebilme şartları aşağıya çıkarılmıştır.

  1. a) Kanuni ikametgâhı olması, (Adres Beyanı da geçerli sayılacaktır.)
  2. b) Geçici teminat vermesi,

c)Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri,

d)Müşterilerin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, Gerçek kişilerin de imza sirkülerini ve onaylı Kimlik Fotokopilerini ibraz etmesi gerekmektedir.

5 Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

Parti

No.

Malın Cinsi  

Miktarı

(Ton)

 

Muh.Bir.

Fiyat

(TL/Ton)

 

Muh.Bed.

Tutarı

(TL)

Geçici Teminat

(%10)

(TL)

1 Paketli Yonca Silajı 100 320,00 32.000,00 3.200,00
2 Paketli Yonca Silajı 100 320,00 32.000,00 3.200,00
3 Paketli Yonca Silajı 100 320,00 32.000,00 3.200,00
4 Paketli Yonca Silajı 100 320,00 32.000,00 3.200,00
5 Paketli Yonca Silajı 100 320,00 32.000,00 3.200,00
  TOPLAM 500   160.000,00 16.000,00
1 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
2 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
3 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
4 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
5 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
6 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
7 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
8 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
9 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
10 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
11 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
12 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
13 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
14 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
15 Paketli Mısır Silajı 100 300,00 30.000,00 3.000,00
  TOPLAM 1.500   450.000,00 45.000,00
  GEN.TOP. 2.000   610.000,00 61.000,00

 

Tamamını içermek kaydıyla müşteriler diledikleri partilerin geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.

 

 

Abdullah ERCAN                 Hüseyin YILMAZ

Ticaret Şefi                             İşletme Müdürü

 

 

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 05010-Gökhöyük/AMASYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.İYİMAYA

Telefon (0 358) 273 52 97-98  (0 505 670 48 43)    Faks : (0 358) 273 52 14

İşletmemiz Amasya-Mecitözü Karayolunun 25. Km.dedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.