Resmi İlanlar

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 TARIM İŞLETMESİNİN 2021 YILI İSTİHSALİ 71.489 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 TARIM İŞLETMESİNİN 2021 YILI İSTİHSALİ 71.489 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.

 İ L A N

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 TARIM İŞLETMESİNİN

2021 YILI İSTİHSALİ 71.489 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.

 

1- Aşağıda adı belirtilen 11 Tarım İşletmesinde 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek tahmini 71.489 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır.

2– İhale 04/12/2020 Cuma günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 11/12/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

 

P.NO İŞLETME ADI MİKTARI

(TON)

MUHAMMEN

TUTARI(TL)

% 3 GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

1 ALTINOVA TİM. 2.654 5.932.168,00 177.965,00
2 ANADOLU TİM. 7.100 15.869.778,00 476.093,00
3 CEYLANPINAR TİM. 15.750 35.204.085,00 1.056.123,00
4 ÇUKUROVA TİM. 2.200 4.917.396,00 147.522,00
5 DALAMAN TİM. 3.770 8.426.629,00 252.799,00
6 GÖKHÖYÜK TİM. 2.000 4.470.360,00 134.111,00
7 GÖZLÜ TİM. 10.365 23.167.641,00 695.029,00
8 KOÇAŞ TİM 13.800 30.845.484,00 925.365,00
9 POLATLI TİM. 6.150 13.746.357,00 412.391,00
10 SULTANSUYU TİM. 1.300 2.905.734,00 87.172,00
11 TÜRKGELDİ TİM. 6.400 14.305.152,00 429.155,00
  TOPLAM 71.489 159.790.784,00 4.793.725,00

           İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

 

4– İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde;  Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%……. artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.

İhalede belirlenecek %…… (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde uygulanacaktır.

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 04/12/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

6- Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır.

7-İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.

   8TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

   İLAN OLUNUR.

 

 

ADRES                                                                      :

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No:62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel:  0 312  417 84 70-80

Fax: 0 312 425 59 55

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı