Eğitim

İL GENEL MECLİSİ 2022 YILI EKİM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETİ AÇIKLANDI

2022 yılı Ekim ayında alınan İl Genel Meclisi karar özetlerini Meclis Başkanı Zeki Erarslan şöyle açıkladı;
178. İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER ve 12 arkadaşı tarafından müşterek imzalı 01.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılacak seminere katılma talebi Valilik Makamının 15.09.2022 tarih ve 17929 sayılı yazıları ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 15. Maddesi gereğince iade edilen kararın işlemden kaldırılmasına karar verildi.
179. 2022-2023 Eğitim öğretim yılında oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görevlendirilmek üzere İl Genel Meclis Üyeleri Mesut ÜNAL ile Hasan Basri İNAN’ın seçilmelerine karar verildi.
180. Amasya Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Bürosu tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2022 yılı destek programına sunulan “Sürdürü-lebilir Kalkınma İçin Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (ASKOOP) Projesi” başlıklı projede İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmak üzere eş finansman sağlanmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe ile İnceleme Araştırma Komisyonlarına havalesine karar verildi.
181. İl Genel Meclis Üyeleri Ömer ALTUNAY ile Cahit ÇELİK’in 03.10.2022 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
182. İl Genel Meclis Üyeleri Ömer ALTUNAY ile Cahit ÇELİK’in 03.10.2022 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere Plan Bütçe ile Göletler ve Su Ürünleri Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
183. İlimiz Suluova ilçesinde mülkiyeti Doğukan KILIÇASLAN ve hissedarına ait kayıtlı bulunan 497 nolu parselde bulunan patlayıcı madde amaçlı ticari depolama alanı ve patlayıcı madde ANFO üretim tesisi alanındaki sütresiz deponun sütreli olarak değiştirilmesiyle ilgili imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.
184. İl Özel İdaresinin hizmet alanına giren Merkez ilçeye bağlı Yassıçal köyü Filingiller mezrası ve Göynücek ilçesine bağlı Şarklı köyüne ait memba tahsis kararının çıkarılmasına karar verildi.
185. İlimiz Merkez ilçeye bağlı İpekköyünde mülkiyeti Rümeysa DEMİRBAŞ adına kayıtlı 101 ada 7 parselde Ticaret alanın teşhir ve tanzime yönelik ticari tesis alanı olarak değiştirilmesi ve imar plan değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.
186. İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin KARAÇAM ile Ömer ALTUNAY’ın müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen 01.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde önceden yapılan taş duvarın devamı ve köy girişinde bulunan virajın genişletilerek yol kenarına taş duvar yapılması, 2023 yılı programında değerlendirilmesine karar verildi.
187. İlimiz Merzifon ilçesine bağlı (Eksim Enerji) Kayadüzü RES’ in Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi ve Kaynak türü rüzgar ve GES olacak şekilde imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.
188. İl Genel Meclis Üyeleri Deniz SÜMER ile Ahmet ÖZ’ün müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Taşova ilçesi Çılgıdır köyünde muhtarlık binası ve köy konağı yapımı için İller Bankasından ödenek talep edilmesine karar verildi.
189. İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İNAN- Recep ŞEN ve Osman KARACA’nın müşterek imzalı yazılı Meclis Başkanlığına verilen 05.10.2022 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere Göletler ve Su Ürünleri ile Köy İşleri Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
190. İl Genel Meclis Üyeleri Recep ŞEN-Hasan Basri İNAN ve Osman KARACA’nın müşterek imzalı yazılı 05.10.2022 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere Yol ve Ulaşım Hizmetler ile İnceleme Araştırma Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
191. İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin DURMUŞ ile Gürkan ERKİŞİ’nin müşterek imzalı yazılı 05.10.2022 tarihli yazılı önerge incelenmek üzere Plan Bütçe ile Göletler ve Su Ürünleri Komisyonlarına havale edil-mesine karar verildi.
192. İl Genel Meclis Üyesi Cemal BEYAZ’ın imzalı 05.10.2022 tarihli önerge incelenmek üzere Yol ve Ulaşım Hizmetler ile Köy İşleri Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
193. İl Genel Meclis Üyesi Mustafa KÜRKÇÜ’nün imzası ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gere-ğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez ilçeye bağlı Eskikızılca- Küçükkızılca arasındaki yolların yama yapılmasına karar verildi.
194. İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KARADUMAN,Ömer ERKEK ve Cahit ÇELİK’in müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusun-da; İlimiz köylerinde özellikle Merzifon ilçemizin bazı köyle-rinde içme sularında arsenik tespit edildiğinden mevcut suları içilebilir hale getirilmesi arıtma sistemi aparatının takılmasına karar verildi.
195. İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İNAN, Osman KARACA ve Recep ŞEN’in müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;06.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultu-sunda; Suluova ilçemize bağlı olan Kurnaz köyü Amasya-Samsun karayolu altında kalan yeni yerleşim yolunun asfalt yapılması için 2023 yılı programında değerlendirilmesine karar verildi.
196. Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür Enerji ve Yenilebilir Enerji İşletmesine 5 adet Kanal Kazıcı, 1 adet Ekskavatör satın alınmasıyla ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
197. İlimiz Merkez ve İlçe Köylerinde vektörle mücadele kapsamında 3 adet ilaçlama araç ve ekipmanlarına ihtiyacımız vardır. İl Özel İdaresi adına satın alınabilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın-dan yardım talep edilmesiyle ilgili teklif incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
198. İl Genel Meclis Üyesi Duran YETER’in 06.10.2022 tarihli imzalı yazılı önerge incelenmek üzere Göletler ve Su Ürünleri ile Köy İşleri Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
199. İl Genel Meclis Üyeleri Cahit ÇELİK, Ömer ERKEK ve Ahmet KARADUMAN’ın müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultu-sunda; İlimiz Gümüşhacıköy İlçemiz dumanlı köyü mevkiinde kurulan rüzgar enerjinin onarımlarının yapılarak çalıştırılmasına karar verildi.
200. Amasya Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Bürosu tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2022 yılı destek programına sunulan “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (ASKOOP) Projesi” başlıklı projede İl Özel İdaresi bütçesinden 1.240.000,00.TL karşılanmak üzere eş finansman sağlanmasına karar verildi.
201. Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür Enerji ve Yenilebilir Enerji İşletmesine 5 adet Kanal Kazıcı, 1 adet Ekskavatör satın alınmasına karar verildi.
202. İlimiz Merkez ve İlçe Köylerinde vektörle mücadele kapsamında 3 adet ilaçlama araç ve ekipmanlarına ihtiyaç olan İl Özel İdaresi adına satın alınabilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yardım talep edilmesine karar verildi.
203. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kızılkışlacık Köyü 116 ada 83-86-87-88-95-96-97-105-106-107 nolu parsellerin EPDK dan 07/12/2006 tarih ve EÜ/996/-3/751 numaralı üretim lisansına sahip Midili HES tarafından Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı için hazırlanan İmar Planının onaylanmasına ilişkin teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Enerji Doğal Kaynaklar Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.
204. İlimiz Taşova İlçesine bağlı Yerkozlu köylerinde 113 ada 57 (mera), 1125 ada 32-33 ve 34 nolu parsellerin EPDK dan 07/12/2006 tarih ve EÜ/996/-3/750 numaralı üretim lisansına sahip Yavuz HES tarafından Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı için hazırlanan İmar Planının onaylanmasına ilişkin teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Enerji Doğal Kaynaklar Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.