Gündem

İl Genel Meclisi Ekim Ayı Gündem Maddeleri Açıklandı

Amasya İl Genel Meclisi 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11.00’da toplanacak.
Amasya İl Özel İdaresi Meclis salonunda yapılacak top-lantıda aşağıdaki gündem mad-delerini görüşülecek.
1- İl Genel Meclis Üyesi Deniz SÜMER ve 12 arkadaşı tarafından müşterek imzalı 01.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılacak seminere katılma talebi Valilik Makamının 15.09.2022 tarih ve 17929 sayılı yazıları ve 5302 Sayılı İl özel İdaresi Kanunun 15. Maddesi gereğince iade edilen teklifin yeniden görüşülmesi.
2-2022-2023 Yılı Eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Danışma Komisyonuna görevlen-dirilmek üzere Meclis Üyeleri arasından 2 Meclis Üyesinin tespit edilmesiyle ilgili teklifin görüşülmesi.
3-Kurumumuz hizmet alanına giren Merkez ilçeye bağlı Yassıçal köyü Filingiller mezrası ve Göynücek ilçesine bağlı Şarklı köyüne ait memba tahsis kararın-ın çıkarılmasına ilişkin Göletler ve Su Ürünleri ile Köy İşleri Komisyonlarınca müşterek tan-zim edilen raporun görüşülmesi.
4- İlimiz Merkez ilçeye bağlı İpekköyünde mülkiyeti Rümeysa Demirbaş adına kayıtlı 101 ada 7 parselde Ticaret alanın teşhir ve tanzime yönelik ticari tesis alanı olarak değiştirilmesi ve imar plan değişikliğinin onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Köy İşleri Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
5-İlimiz Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü RES’ in Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi ve Kaynak türü rüzgar/ güneş olacak şekilde imar planı değişikliğinin onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Enerji Doğal Kaynaklar Komis-yonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
6- İlimiz Suluova ilçesinde mülkiyeti Doğukan KILIÇ-ASLAN ve hissedarına ait kayıtlı bulunan 497 nolu parselde bulunan patlayıcı madde amaçlı ticari depolama alanı ve patlayıcı madde ANFO üretim tesisi alanındaki süresiz deponun süreli olarak değiştirilmesiyle ilgili imar planı değişikliğinin onay-lanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile İnceleme Araştırma Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
7-11 Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Karaçam ile Ömer Altunay’ın müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen 01.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyün-de önceden yapılan taş duvarın devamı olan 50 metre kadar daha yapılması, yine köy girişinde bulunan virajın genişletilerek yol kenarına taş duvar yapılmasıyla ilgili Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyon-larınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
8-11 Genel Meclis Üyesi Mustafa Kürkçü’nün imzası ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; İlimiz Merkez ilçeye bağlı Eskikızılca- Küçükkızılca arasındaki yollarda çok fazla çukurlar oluştuğundan acilen yama ile yolun yapılma-sıyla ilgili Plan Bütçe ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyon-larınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
9-İI Genel Meclis Üyeleri Ahmet Karaduman, Ömer Erkek ve Cahit Çilek’in müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; ilimiz köylerinde özellikle Merzifon ilçemizin bazı köylerin-de içme sularında yüzde kırka yakın arsenik tespit edildiğinden mevcut suları içilebilir hale geti-rilmesi arıtma sistemi aparatının araştırılmasıyla ilgili Göletler ve İncele Araştırma Komisyon-larınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
10-11 Genel Meclis Üyeleri Deniz Sümer ile Ahmet Öz’ün müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Taşova ilçesi Çılgıdır köyünde muhtarlık binası ve köy konağı bulunma-dığından gerekli işlemlerin başlatılması ile ilgili Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
11-11 Genel Meclis Üyeleri Cahit Çelik, Ömer Erkek ve Ahmet Karaduman’ın müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;05.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; ilimiz Gümüşhacıköy ilçemiz dumanlı köyü mevkiinde kurulan rüzgar enerji sistemi atıl vaziyette olup. Araştırılarak aktif hale getirilmesi ile ilgili Plan Bütçe ile Enerji Doğal Kaynaklar Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
12-İI Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İnan, Osman Ka-raca ve Recep Şen’in müşterek imzaları ile Meclis Başkanlığı-na verilen 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen;06.09.2022 tarihli yazılı önerge doğrultusunda; Suluova ilçemize bağlı olan Kurnaz köyü Amasya-Samsun karayolu altında kalan yeni yerleşim alanın asfalt yapıl-masıyla ilgili İmar ve Bayın-dırlık ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
13-Amasya Valiliği Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Bürosu tarafından Doğu Kara-deniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2022 yılı destek programına sunulan “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (ASKOOP) Projesi” başlıklı projede İl Özel İdaresi bütçesin-den karşılanmak üzere eş finansman sağlanmasıyla ilgili teklifin incelenmesi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.