GÜNCEL HABER

İl Müdürü Ahmet KURT 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutladı

İl Müdürü Ahmet KURT 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutladı

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt,8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İnsan eşrefi mahlûkattır, yani yaratılmışların en şeref-lisidir. Burada, kadın denmiyor, erkek denmiyor, çocuk, yaşlı denmiyor; insan deniyor. İnsan dediğimiz varlığın yarısını erkek oluşturuyorsa, diğer yarısını da kadın oluşturuyor. Bunlardan birisini resmin gerisinde tutmak, insanlığı eksik, insanlığı eksik bırakmaktır.
Dünyamızın yapısını oluşturan kadınların fikri ve duy-gusal katkısını karar mekanizmalarına hakkıyla koyabil-diğimiz zaman, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyaya erişeceğim. Bu bağlamda eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılma kadar, kadınlarımız için pozitif ayrım-cılık içeren pek çok çalışma hayata geçirildi. Eşi ölen dul kadınlara, evladı askere giden, çocuğu okula giden annelere maddi destek sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Yine kadın-larımızın daha iyi çalışma ve daha iyi yaşama koşulları elde edilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca kadının istihdama yönelmesi ve kadına şiddetin önüne geçilmesi için eğitimler düzenlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle kadına kalkan her el, tüm insanlığa kalkmış sayılır. Kadının onuruna, haysiyetine yönelik her türlü saldırı, tüm insanlığa yapılmıştır. Kadını ve erkeği, diğer tüm vasıfların-dan önce insan olarak görmeyen herkes, Ortaçağ Avru-pa’sının, Cahiliye dönemi seviyesinin ötesine geçememiş demektir. Esasen, bu konuda bizim kültürümüzde çok zengin, çok derinlikli bir birikim vardır. Kur’an’ı Kerim’de kadına, kadın-erkek ilişkilerine dair pek çok ayet vardır ve bu ayetlerde iman etmeye çağrılan kadın veya erkek değildir, insandır. Dolayısıyla, yaratılış itibariyle de, Rabbimizin katında da er-kekle kadının birbirlerine herhangi bir üstünlüğü yoktur. Aynı şekilde Peygamberimizin bu doğrultuda pek çok hadisi bulunuyor. “Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı iyi davrananlarınızdır” diyen Peygam-berimiz, bu konuda gayet açık, net, tartışmaya mahal verme-yecek bir ölçü ortaya koymuştur.Tarihimizde, medeni-yetimizde, kültürümüzde kadının toplumdaki seçkin yerine ilişkin çok sayıda örnek bulmak mümkün. “Kadın Hakkın nurudur” diyen Mevlana Hazretleri, kadından üstün oldu-ğunu zanneden erkekleri de bilgisiz, kaba, sevgisi az insanlar olarak tasvir ediyor. Terken Hatun’dan Hayme Ana’ya, Nene Hatundan Kara Fatma’ya kadar, tarihimizde, mücade-leleriyle, azimleriyle, rivayetleriyle efsane haline gelmiş nice kadınlar vardır.Bu emirlerin, tavsiyelerin, tespitlerin, şahsi-yetlerin hepsi de kadının toplum açısından önemine vurgu yapmakta ve bizim bu konudaki duygu ve düşüncelerimizi ifade etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Dünya ka-dınlar gününü kutluyor, başta bu vatan için canını vermiş şe-hit ve yaralanmış gazi yakını kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlara şiddetten, istismardan. mobbingden uzak sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı