Resmi İlanlar

İLAN T.C. AMASYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

İLAN T.C. AMASYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ili,ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların AMASYA İL ÖZEL İDARESİ’nce kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, bedel tespiti ve idare adına tescili için mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Amasya İl Özel İdaresi’ne yöneltileceği ve dava açanların mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacağı, Kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri davanın duruşmasının 06/11/2019 tarih saat 09:05’e bırakıldığı hususu 4650 sayılı kanunun 10 maddesi gereği ilgililere ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ

SIRA
NO

1

İli

Amasya

İlçesi

Merkez

Köyü

Pirinçci
Mahallesi

Ada

1031

Parsel

14

Niteliği

Kılıçarslan
İlkokulu ve Bahçesi

Malik

Mehmet
Akif
Kesmekaya

Tapu
Alanı

3.526,15

Kamulaştırılacak
Alan

58.92

Dosya
No

2019/277

Hakim – 192194
e-imzalı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı