Resmi İlanlar

İLAN T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/362 Esas
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ AMASYA Maliye Hazinesi – AMASYA
2- TUZSUZ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNE İZAFETEN KÖY MUHTARLIĞI
Mahkememizce verilen 08/10/2019 tarihli ara karar uyarınca;
Davacı Mehmet Kara tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve Tuzsuz Köyü Muhtarlığı Tüzel Kişiliği aleyhine açılan “Tapusuz Taşınmazın Tescili” davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca, Amasya İli, Merkez İlçesi, Tuzsuz Köyü, Harkaltı Mevkii’nde bulunan, doğusunda hark ve yol, batısında Çekerek Irmağı, kuzeyinde Çekerek Irmağı, kuzey doğusunda 179 ada 1 parsel ile çevrili, fen bilirkişileri Erol Erin ve Arslan Kaya’nın dosyada mevcut 29/05/2019 havale tarihli rapor ve krokilerinde A harfi ile gösterdikleri 4673,89 m.lik taşınmazın kadastro paftasının aplikasyon yapılarak ve köyün en son parsel numarası ile Akif oğlu Mehmet Kara adına tesciline ilişkin itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazda bulunmaları hususu HMK 147/2 maddesi gereğince İLAN olunur. (21.10.2019 – YENİ EMEL 45)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı