Gündem

İLAN T.C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2018/10 Tereke

İLAN T.C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2018/10 Tereke

AMASYA ili, MERKEZ ilçesi, SIRACEVİZLER mah/köy 55 Cilt, 13 Aile sıra no 12 sırada nüfusa kayıtlı 01/11/1945 doğumlu 28/05/2017 tarihinde vefat eden müteveffa SEYFETTİN AYGÜN’nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 621 ncu maddesi gereğince terekenin re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.21/02/2019
(22.03.2019 – 22.04.2019 YENİ EMEL 12)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.