Son Dakika

İLİMİZDE EKMEK ÜRETEN FIRINLARDA EKMEK AĞIRLIK KONTROLÜ YAPILIYOR

İLİMİZDE EKMEK ÜRETEN FIRINLARDA EKMEK AĞIRLIK KONTROLÜ YAPILIYOR

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilimizde ekmek üreten fırınlarda ekmek ağırlık kontrolü yapıldı.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hay-rullah Göktekin, “Ekmek, tüm insanların or-tak tüketim ve temel besin maddelerinin başında yer almakla birlikte Türk ailelerinin sofrasının en temel besin maddesidir. Ül-kemiz açısından bu kadar önemli bir besin maddesi olan ekmek, Bakanlığımızın tarafından yayımlanan Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğ hükümlerine uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.
Bakanlığımız tarafından 01.12.2017 tarihinde yayımlanan 2017/23 nolu Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre 01.01.2018 tarihinden iti-baren geçerli olmak üzere “Ekmek, ke-pekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ek-meği ve ekşi hamur ek-mekleri en az 200 gram ağırlıktan baş-layarak 10’ar gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir.” denil-mektedir.
Bu sebeple ilimiz genelinde ek-mek üreten fırınlarda rutin olarak yapılan de-netimlere ilaveten ekmek ağırlık kontrolü için denetimler yapılmış ve yapılmaya de-vam edilmektedir. Yapılan denetimlerde ek-mek fırınlarının, asgari teknik ve hijyenik şartlara uyduğu ve 200 gr ve üzeri ağırlıkta ekmek ürettikleri tespit edilmiştir.
Ülkemiz ve ilimiz açısından beslenmede bu kadar önemli bir yere sahip olan ek-meğin uygun şartlarda ve uygun ağırlık-larda üretilmesinin sağlanması için gerekli denetimlerin bu güne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da devam edeceğini söy-lemiş olup; ilimizde üretilen ekmeklerin uy-gun ağırlıklarda üretildiğinin tespit edil-mesinin memnuniyet verici olduğunu, ay-rıca halkımız olarak ikramda, sofrada bol-luk alışkanlığımızın değişmesi gerektiğini; ekmeğin ve her türlü gıdanın atılmaması, ihtiyaç kadar alıp tüketilmesi alışkanlığını edinmemiz gerektiğini ifade etmiştir.” Diye konuştu.Tüketiciler, konu ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyetlerini ALO GIDA 174 hattına ya-pabilirler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı