Gündem

İMZALAR SIFIR ATIK İÇİN ATILDI

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-şikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hüseyin Kılıç ve Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim A.Ş. adına fabrika Direktörü Cihangir Uzuner arasında Sıfır Atık Projesi protokolü imzalandı.
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim A.ş. tarafından Sosyal Sorum-luluk Projesi Kapsamında Amasya Sosyal Bilimler Lisesinde Nisan 2022 de başlayıp, yılsonunda bitecek olan Sıfır Atık Yönetimi gerçekleştirilecek olup, atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynak-ların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurul-masına, yaygınlaştırıl-masına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin süreçlerin yönetimi konulu “Sıfır Atık Projesi” Projenin uygulama sorumlusu Laseffre Çevre Mühendisi Kıvanç Emrah Can, projeyi koordine eden İl Müdürlüğü personellerinden İl Müdür Yardımcısı Osman Tok, Çevre Yönetimi Denetimi Şube Müdürü Sevim Söküt ve Gıda Mühendisi Kübra Yörük’ ün de hazır bulun-duğu protokol 08.06.2022 günü; Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-liği İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Sosyal Bilimler Lisesi adına Lise Müdürü Hüseyin Kılıç ve Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim A.Ş. adına fabrika Direk-törü Cihangir Uzuner arasında protokol imza-landı. Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün-den yapılan açıklamada, hayalinizdeki şehre yakın-laşmak için çevreyi koruyun ve geri dönüşüme katkı sağlanması vurgulandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.