Son Dakika

İnancımız ve Kültürümüzün Gereği Olarak Devletimize İhtiyaç Duyan Herkesin Yanında Olacağız

İnancımız ve Kültürümüzün Gereği Olarak Devletimize İhtiyaç Duyan Herkesin Yanında Olacağız

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Esra Masatlı Hanımefendi ile birlikte Şehit Polis Memuru Gültekin Tırpan’ın anne ve babası Neriman ve Hüseyin Tırpan, engelli vatandaşımız Memnune Berna Nizam, çeşitli rahatsızlıkları bulunan 85 yaşındaki Selahattin Balaban amcamız ile ba-basını kaybeden İbrahim Samet Erdoğan’a ziyaretlerde bulundu.
Ailelerle yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet eden Vali, inancımız ve geleneğimizde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, çeşitli sebeplerle devletin yardım elime ihtiyaç duyan herkese ulaşmanın asli görevlerinden olduğunu belirtti.
Son 18 yılda her alanda olduğu gibi sosyal hizmetler alanında da ülkemizin büyük bir deği-şim ve gelişim yaşadığını ifade eden Vali Mustafa Masatlı ayrıca şunları söyledi: “Sayın Cum-hurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz Anayasamızda var olan ‘sosyal devlet olma ilkesini’ tam manasıyla uygulamaktadır.
Bu alanda sayısız proje hayata geçirilmiştir. Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri, gazi-lerimiz, engelliler, yaşlılarımız, öksüz ve yetimlerimiz bu dönemde baş tacı edilmiş, onların her türlü sıkıntısını gidermek için gerek yasal düzenlemeler bağlamında, gerekse uygulama anlamında tüm adımlar atılmıştır.
‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.’ anlayışıyla yürütülen bu süreçte yaşlı bakım aylığından, koruyucu aile programına, eşini kay-beden kadınlarımıza bağlanan aylıktan, engellilerin kamuda istihdamına kadar birçok uygulamayla devletin şefkat eline ihtiyaç duyan herkese kucak açılmıştır. Devletimiz bu çalışmaları sadece ül-kemizde değil, dünyanın farklı coğraf-yalarında da dil, din, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirmektedir. Dünyanın nere-sinde bir doğal afet olsa, nerede bir mazlum zulüm görse Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen tüm gayretle onlara yardım etmiştir.
Bizler de İlimizdeki şehit ailelerinin, yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın ya-nında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki kim-sesizlere, mazlumlara sahip çıkarak, onların dertlerini dert edinen, onların haklarını tüm plat-formlarda dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza Amasya halkı adına şükranlarımı arz ediy-orum.” Vali Mustafa Masatlı ayrıca ziyaret edilen ailelere çeşitli hediyeler vererek, aile-lerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilerek, çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlara talimat ver-di.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı