Gündem

İş Güvenliği Olmadan Can Güvenliği Olmaz’

Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman İşletme Müdürlüklerince 2022 yılı iş programları doğrultusunda yürütülen ormancılık faaliyetlerinin denetim ve incelemelerine Kavak Orman İşletme Müdürlüğüyle devam edildi.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından Kavak Orman İşletme Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen ziyarette İşletme Müdürü Şamil Doğru ve teknik ekip tarafından karşılandı.
Bölgede yürütülen ormancılık faaliyetleri ve yapılması planlanan yeni hizmet binası inşa çalışmaları hakkında bilgiler alan Bölge Müdürü Halil Oflu talimatlarını aktardıktan sonra göreve yeni baş-layan İşletme Şefleri Orman Muhafaza Memurları ve işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmet içi eğitim seminerine katıldı.
Kavak Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleş-tirilen eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan bölge Müdürü Halil Oflu;
”İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin amacı iş güvenliği tedbirlerini alarak iş kaybını önlemek can güvenliğini sağlamaktır.
İş kazaları, yaralanmalar, meslek hastalıkları ve ölümler ; Eğitim-sizlikten, gerekli önlem ve tedbirlerin alınmamasından ve kurallara uyulmamasından kaynaklanmaktadır.
İŞ GÜVENLİĞİ OLMADAN CAN GÜVENLİĞİ OLMAZ
Oflu: “Bölge Müdürlüğümüz bölgesinde çalışan tüm personelin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için ge-rekli önlem ve tedbirleri aldıklarını, çalışanlarının iş sağlığı ve iş gü-venliği eğitimleri almasını sağlayarak maddi ve manevi hasarların or-taya çıkmadan önlenmesine önem verdiklerini belirterek çalışanları-mızın mutlak suretle güvenlik tedbirlerine uymasını istiyoruz. dedi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasin Pamuk ve İşyeri Hekimi Burak Erdoğan tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince verilen eğitim semine-rinde;
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve so-rumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuç-lar, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaret-leri, iş yerindeki tehlikeler, katılan personele iş güvenliği konusu ve ormancılık çalışmalarında meydana gelen iş kazaları ile ilgili temel iş sağlığı ve güvenliği anlatıldı. Eğitimin bitinde personelimize iş sağlığı ve güvenliği sorularından oluşan sınav yapıldı.
Eğitim semineriyle, Olası risk durumlarında nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesi, etkin ve doğru müdahale ile olası can kaybı ve iş kazasının önlenmesi ve güvenlik kültürü bilincinin oluşmasını hedefliyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.