Son Dakika

KADINA ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA!

Amasya Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nede-niyle basın açıklamasında bulundu.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 81 İlde Eş Zamanlı Yapılan Basın Açıklamasını Amasya CHP Kadın Kollar Başkanı zeynep ATEŞ Yaptı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, gücünü üç kız kardeşin bir diktatöre karşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor.
Tarihe “Mirabel Kardeşler” olarak geçen bu üç kadın; ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. Bir 25 Kasım günü, Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran diktatörün yandaşları, kardeşlere önce tecavüz etti sonra da öldürüp uçurumdan aşağı attı. Vahşice katledilmeden önce Maria Mirabel’in şöyle demişti: “Belki bize en yakın şey ölüm ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz!”
61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların müca-delesi, bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor.
Bu bilinçle, dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, ada-leti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, bir yandan örgütlü gücümüzü arttırırken, diğer yandan dünyadaki ve Türkiye’deki kadın hareketine ses katı-yor,mücadeleyi birlikte bü-yütüyoruz.Ülkemiz demokrasiden uzaklaş-tıkça, kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın olduk-ları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. 11 gün önce Başak Cengiz’i samu-ray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz; “Birini öldürmeyi planla-dım, kadın direnemez diye onu öldürdüm” demişti.
Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadın-ların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı, tek adamın kararıyla çıkılmasını asla kabul etmiyoruz! İlk seçim-lerde kadın düşmanı zihni-yeti sandığa gömeceğiz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi ilk bir hafta için-de İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyaca-ğız.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçen yıl sözleşme-nin bir maddesini hayata geçirdik ve Genel Merkezi-mizde “Alo Şiddet” hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize “YaşamHak” adını verdik. 444 82 85 numaralı hattı-mızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuk-lara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve verme-ye devam ediyoruz. Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz: İstanbul Sözleş-mesi’nin fesih kararından sonra iletilen şiddet vaka-larında artış var.
Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı ve uygu-lansaydı; şiddet uygulayan birçok fail caydırıcı cezalar alacaktı. İmza tarihinden bu yana öldürülen binlerce ka-dın bugün hayatta olacaktı, katiller “yatarım üç beş ay, çıkarım” rahatlığıyla hareket etmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istis-marda bulunanlar, delil yetersizliği gerekçesi ile tah-liye edilmeyecekti. Süreli nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartışmaya bile açılmayacaktı. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışılan haklarımıza koruyucu kal-kan olacaktı.
Bu süreçte, hakkında uzaklaştırma kararı bulu-nan birçok erkek, kız kar-deşlerimizi hayattan kopardı. Nermin U. dört yıl önce boşandığı Mahir A.’ye yönelik “beni öldürecek” diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken, sokakta aynı erkek tarafından öldürüldü.
Sivas’ta yaşayan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Mev-lüde Parlak, yemek yap-madığı bahanesiyle evli olduğu Rahmi Parlak tara-fından öldürüldü.
İstanbul’da yaşayan 32 yaşında 2 çocuk annesi Ulviye Avağ, ikinci eş olma teklifini reddettiği bahane-siyle Mehmet Demir tarafın-dan öldürüldü.
56 yaşındaki Behiye Çakır boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından “500 TL nafaka istediği” bahanesiyle öldürüldü.
TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz’ı 15 bıçak darbe-siyle katleden Orhan Munis’e “aşırı sevgi”den öldürdüğü gerekçesiyle “tutku indirimi” uygulandı.
Katiller, cinayeti işleme-den önce nasıl ceza indirimi alacaklarına ilişkin internet araması yaptılar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar. Önceki yargı kararlarından cesaret aldılar!
Değerli Basın Mensup-ları,Bu ölümlerin ve şid-detin sebebi uygulanan politikalar değilmiş gibi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik çıkmış “Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmek-tedir” diyor. Günaydın! Sanki 19 yıldır iktidarda olan onlar değil. AKP ikti-darında kadına yönelik eko-nomik şiddet de arttı; çalışa-bilir nüfustaki her 3 kadın-dan ikisi işsiz. Her iki ka-dından biri kayıt dışı çalışı-yor. Kadınlar eşit işe eşit ücret almıyor.
Bizlere, ne giyeceği-mizden, kaç çocuk doğuraca-ğımıza kadar dayatılan bir hayat reva görüldü.
Bizler, AKP’nin kadın cinayetlerini “fıtrat” ve “kader” söylemine mahkum ettiğinizi unutmuyoruz.
Değerli Basın Emekçileri
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizdeki yol haritamızı “Altı Ayda Altı Kolaylık” başlığıyla açıkladı.
İktidara geldiğimizde ilk altı ayda ne mi yapacağız?
1-KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEMİZ DERHAL BAŞLAYACAK
Kadına şiddet davaları için Özel Yetkili Mahkeme-ler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız. Hâkim ve savcılar ile tüm adli makam çalışanları kadı-na şiddet konusunda özel eğitim alacak.
Her polis karakolunda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler oluşturacağız. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için, polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kadınlara şiddet uygulayan-ların iyi hal indiriminden yararlanmasına izin verme-yeceğiz. İş yerinde veya evde, her nerede olursa olsun kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şid-det ile ayrımcılık da fiziki şiddetle aynı kapsama alınarak suç sayılacak. İkti-darımızda kadınlar, adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalma-yacak.
2- AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ
1971 yılından beri yasa-laştırılmayan Aile Destek-leri Sigortası ile ev kadın-larının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destek-leri Sigortası’ndan mali des-tek sağlayacağız.
Bu destekleri, hanedeki kadın adına bankada açılan hesaba yatıracağız.
3- KADIN İSTİHDAMI-NI ARTTIRACAĞIZ
“EV KADINLARINA İŞ, EVE AŞ” sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. KOBİ’ler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını arttıracağız. Ev kadınlarına istihdam sağlayan KOBİ’lere, Aile Destekleri Sigortası kapsamında maaş ve vergi desteği vereceğiz. Ev kadınlarının devlet me-muriyetine alınmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki yönetim kademeleri için en az yüzde 35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde yüzde 35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine, vergi teşviki vereceğiz.
4-BOŞANAN KADINLAR İÇİN “YENİ BAŞLANGIÇLAR FONU” OLUŞTURACAĞIZ
Eşinden boşanan kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu ile taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz.
Kadın çalışmıyorsa, istihdama katılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz. İktidarımızda kadınlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdü-recekler.
5-DOĞUM İZNİ UYGULAMASINI GELİŞTİRECEĞİZ
Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar, yeniden iş haya-tına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulama-larından yararlanacaklar.
6-GÜÇLÜ BİR KADIN SAĞLIĞI PROGRAMINI BAŞLATACAĞIZ
Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet ola-cak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.
Değerli basın mensup-ları, Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilden eş zamanlı olarak haykırıyoruz:
Geliyor Gelmekte Olan”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı