Son Dakika

Kadınların Eğitim ve İş Hayatında Olmalarının Önemi Vurguladı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın Eşi Esra Masatlı Hanımefendi Valiliğin koor-dinesinde Amasya Belediye Kültür merkezinde düzen-lenen Mihri Hatun Kadın Kongresi’nde, kadınların eğitim ve iş hayatında olma-larının önemini vurguladı.
Düzenlenen programda konuşma yapan Esra MASATLI,Bu önemli kong-reye Amasyamızın yetiş-tirdiği önemli şahsiyetlerden olan divan edebiyatının ilk kadın şairi Mihri Hatunun adına verilmesi ayrıca anlamlıdır.”dedi
Kadın toplumun en etkili yönlendirici birleştirici ve koruyucu unsurudur. kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir.
Bu konu sürdürülebilir adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup politik, sosyal ekonomik,kültürel ve çev-resel güvenliğini başarının ön koşuludur. Demokratik ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi etkinlik alanlarının genişletilmesi eğitim,istihdam,sağlık,siyaset,hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanak larda faydalandığını biliyor olma-ları büyük önem taşımak-tadır. İnancımız ve gelenek-lerimiz de bu konulara ayrı bir önem art etmiştir. Kadınlarımızın hayatın her döneminde var olması toplumsal yaşamda zenginleştirmektedir.
Osmanlıdan günümüze bu zenginliği yaşayan ülkemizde kadınlar erkeklerle birlikte sosyo kültürel siyasal tarihimizin inşa ve embri-yosunda büyük roller üstlen-miştir.
unutulmamalıdır ki 93 harbinin Nene Hatunu milli mücadelenin Halide Edip Adıvarı kara Fatması,Halime Çavuşu bizim kadınları-mızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müda-hil olmadığı düşüncesinde yer bulmadığı hiçbir sosyo kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz Türkiye ekonomisi siyaseti sosyal hayatı ve demokrasi ile gelişirken önemli katkıyı veren kadınlarımız olmuştur.
Takdir edersiniz ki Kadınlarımız bu süreçte kendilerini yenilemekte ve sosyal yaşam yenilemekte ve iş dünyasında her alanında yer bulmaktadır. Tabiki bu günlere kolay gelinmemiştir son 18 yılda sayın Cumhur-başkanımız liderliğindeki pozitif ayrımcılık yaparak iş hayatında ve sosyal yaşamda daha fazla yer bulmaları ve yaşadıkları sorunların çözü-me kavuşturulması noktasında sayısız projeyi hayata geçirmiştir. Devletimiz önleyici ve cay-dırıcı çalışmayı kadına karşı şiddetle etkin bir mücadeleyi de sürdürmek-tedir.
Kadın istihdamının önündeki engeller kaldır-makta ve en önemlisi toplu-mun huzuru geleceğimizin teminatı ve politikalar yürütülmektedir.
Bu kongremizde yapılacak istişareler ve alı-nacak karalarda şüphesiz bu sürece önemli katkılar sunacaktır. Bu düşüncelerle ilimiz ve kongremiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.-”ifadelerine yer verdi
Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Hocası Aytül KARAMAN ise, Genç Kız Anne, Hanım,-Anneanne,Babaanne hepimiz kadını çok değerliyiz.”dedi
Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk’ün dünyada herşey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletimizin gerçek anası ol-mak istiyorsa erkeklerimiz-den çok daha aydın ve faziletli olmalıdırlar sözün-den de görüyoruz.
Tarihimizin bize bıraktığı kültürel mirası-mızdan da feiz alarak hayat görüşümüzü de bununla birleştirerek başarılar başarısızlıklar alınan doğru yanlış kararlarla dolu bazı işlere emek vermek bize de kısmet oldu.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı