Son Dakika

Kaliteli Üretip Rekor Fiyata Satıyoruz

Kaliteli Üretip Rekor Fiyata Satıyoruz

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağ-lı Kargı Orman İşletme Müdürlüğümüz’de 08.04.2021 tarihinde yapılan E-ihale yöntemi ile açık artırmalı orman emvali satışında re-kor kırıldı.
Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nce top-lam 124 partide 4.918 metreküp orman em-vali satışa çıkarıldı.
383 Parti 53 istif numaralı 21 adede denk gelen 18,472 metreküplük 1. Sınıf Uzun Boy Sarıçam Tomruk, Muhammen bedeli 540 TL’den satışa çıkarılarak, 2.201 TL’ye satıl-mıştır.
384 Parti 54 istif numaralı 35 adede denk 28,488 metreküplük 1. Sınıf Normal Boy Sarı-çam Tomruk, Muhammen bedeli 510 TL’den satışa çıkarılarak 2.199 TL’ye satılmıştır.
385 Parti 52 istif numaralı 43 adet denk 20,086 metreküplük 1. Sınıf Normal Boy Sarı-çam Tomruk, Muhammen bedeli 510 TL’den satışa çıkarılarak 2.153 TL’ye satılmıştır.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğümüz ormancılık çalışmaları ve hizmetleri yürüt-tüğü her alanda ortaya çıkardığı ürünün ve hizmetin çok fonksiyonel olarak topluma fayda sağlaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Bölgemizde ülkenin akciğerleri olarak nitelediğimiz ormanlarımızı koruyor, bakım çalışmalarıyla sağlıklı kalmasını sağlıyor, fidanlama çalışmalarıyla akciğerlerini büyü-tüyor, Mesire alanları oluşturarak aile birey-lerini bir araya getiriyor, sosyalleşmeyi sağ-lıyor, doğa yürüyüş alanlarıyla bireylerin sağlık ve ruhsal yaşamlarına katkı sağlıyor, ORKÖY kredi destekleriyle kırsal göçü ön-lüyor, orman üretim çalışmalarıyla istihdam oluşturuyor. Üretim çalışmalarından elde edilen orman emvalini en yüksek kalitede ve değerde üretimini gerçekleştirerek bölge sa-nayisinin ihtiyacını karşılıyor ve ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyoruz.
Ürün bir sürecin veya eylemin çıktısı, de-ğer ise bu çıktının en faydalı şekilde kul-lanılabilir hale dönüştürülmesidir.
Ormancılık faaliyetlerimizi paydaş-larımızla etkileşim içinde ve sosyal orman-cılık çerçevesinde yürütmekteyiz.
Tüm ekiplerimiz sınıf emval miktarını artırmak için gerekli önem ve hassasiyeti göstermektedir.
Kargı Orman işletme Müdürlüğümüze 08 Nisan2021 tarihinde E-ihale yöntemi ile gerçekleşen açık artırmalı orman emvali satı-şında gösterdikleri başarı ve oluşturdukları katma değer için teşekkür ediyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı