Son Dakika

Kâmil Müminin Vasıfları

Kâmil Müminin Vasıfları

Amasya’nın Merzifon ilçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, Rabbimizin emirleri, Peygamberimiz’in (S.A.V) uy-gulama ve tavsiyeleriyle, bizlerden istediği çeşitli davranışlar ve kurallar vardır dedi.Abdülhamid Pehlivan yaptığı yaptığı açıklamada, “Bu kurallar, Allah nezdinde iyi bir kul olma-nın gerreği olduğu gibi, toplum nezdin-de de iyi bir insan olmanın gereğidi. Yani, İslâm’ın emirlerini, yalnızca dinî boyutlu birer kural olarak gör-memek, aslında her bir uygulamanın toplum düzeni ve sosyal hayat kâidesi olarak görmek yerinde olacaktır.
Bu kural ve davranışlardan birkaç örnekle bahsedecek olursak: Furkan Suresi 68. Ayette buyrulduğu üzere, “Asla Allah’a şirk koşmazlar.” Müminun Suresi 2. Ayette geçtiği gibi, “Namazlarını huşu içinde kılarlar.” Anne- babalarına ve büyüklerine karşı son derece saygılıdırlar.
İsra Suresi 23. ayete göre “Anne-babalarına ‘öf’ bile demezler.”
Yine Müminun Suresi 3. Ayete göre, “Boş ve gereksiz konulardan, kendilerine fayda ver-meyecek şeylerden uzak dururlar.” Başkalarının kusurlarını araştırmazlar ve mümin kar-deşi hakkında suizanda bulunmazlar. Hucurat-12 Asla yalan söylemezler. Kendi aleyhlerine de olsa doğru sözlü olmaya dikkat ederler. Müminun-8 Bir söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Bakara- 177 Asla yetim hakkı yemezler.
Toplumdaki kimsesiz, çaresiz ve ihtiyaç sa-hiplerine yardım ederler. Gerçek bir mümin, hayatı sadece kendi menfaatleri çerçevesinde göremez. Nisa-2 Kendilerine yapılan hatalara karşı affedicidirler. Al-i İmran- 135 Yalnızca Allah’a güvenirler. Her işlerinde Allah’ın rızasını gaye edinirler. Doğru ve dürüst bir niyetle davrandıklarında Allah’ın yardım edeceğini bilirler. Tevbe-20 Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler.
Kâmil bir mümin, asla öfkeyle hareket etmeyen ve asla öfkeyle karar vermeyendir. Al-i İm-ran- 133 Canlılara, dünyanın değerini ve güzelliklerini ifade eden ağaç, bitki, çiçek, hiçbir ya-ratılmışa hele hele insana asla zarar veremez, cana kıymazlar. Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü şuuruyla dünyayı ve dünya içindekileri kendilerine emanet bilirler. En’am- 151 “Müminler kardeştir” düsturuyla, akrabaları, komşuları, ilçesi, ili, ülkesi ve hatta dünyanın bütün müminler ile birlik ve beraberlik içinde bulundukları inanır. İslam kardeşliğini iman-larının bir gereği olarak görürler. Hucurat- 10 Hayatları boyunca, saygı, hoşgörü ve tevazu sahibidirler. Her durumda ve her koşulda kibirden uzak dururlar. Furkan-63
Bu ve benzeri daha bir çok İslâmi kural ve kaide başta da değindiğimiz gibi sadece dinî birer gereklilik değil, ferdî insan hayatında, toplumda ve hatta bütün dünyada huzuru ve güvenliği sağlayıcı kurallardır.
Buna binaen, bir müminin imanına ve inandığı değerlere göre, yalnızca dünya hayatı de-ğil, sonsuz ahiret hayatında mutluluk ve kurtuluş dahi bu kurallara uymaya, kısacası kâmil mümin olabilmeye bağlıdır.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı