Son Dakika

Kamil Terzi;Devletimiz, terör örgütüne ve destekçilerine yönelik kararlılıkla mücadelesini sürdürmelidir

Kamil Terzi;Devletimiz, terör örgütüne ve destekçilerine yönelik kararlılıkla mücadelesini sürdürmelidir

Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğretmen atamaları, aşı takvimi, ücretli öğretmenlik gibi önemli konulara temas ederek, çözüm bekleyen konulara dair açık-lamalarda bulunarak, öğretmen atamaları tehir edilemez bir ihtiyaçtır dedi.
Başkan Terzi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Devletimiz, terör örgütüne ve destekçilerine yönelik kararlılıkla mücadelesini sür-dürmelidir
“Gara’da kalleş teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Şube Başkanı Terzi, “Bölücü hainlerin 13 canımızı kalleşçe katlettiği gün çıkıp Kahrolsun pkk diyemeyen ve bölücü odakların propagandalarına hizmet ederce-sine paylaşımlar yapanları net görüyoruz. Devletimiz, terör örgütüne ve destekçilerine yö-nelik kararlılıkla mücadelesini sürdürmelidir.” dedi.
Türk Eğitim-Sen olarak, 2021 yılı içerisinde, öğretmen ihtiyacının karşılayacak bir ata-manın mutlaka hayata geçmesini ve öncelikle Şubat ayı içerisinde 60 bin meslektaşımızın ata-masının yapılmasını talep ediyoruz
Salgın sürecinde eğitimde ortaya çıkan arazların telafisinin uzun yıllara yayılacağına dikkat çeken Şube Başkanı Terzi başta öğretmen atamaları olmak üzere, eğitimin ihtiyaç duy-duğu her alanda Hükümetin tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Terzi; “Atama bekleyen gençlerimiz uzun bir süredir, 2021 yılına dair atama sayısı ve takvimi hakkında açıklama bekliyor. Ancak Hükümet tarafından şu zamana kadar bir açıklama yapıl-madı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’u ziyaretimde de konuyu dile getirdim. Atama sayılarının ve takviminin geciktiğini, genç meslektaşlarımızın müjde bek-lediğini söyledim. Normalde yarıyıl tatilinde atama takviminin açıklanması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar bir açıklama yapılmış değildir. Ama şu konuya çok dikkat çekmek isti-yorum. Şöyle ki; salgın sürecinin ortaya çıkardığı yeni durumda bir çok alanda eksiklik ve gecikmelerin yaşanmasıdır. Gecemizi gündüzümüze katar, daha çok çalışır ve bunları bir şekilde çözeriz. Ancak eğitimde ortaya çıkan arazların telafisi uzun yıllara yayılacaktır. Dola-yısıyla eğitimdeki eksiklikler göz ardı edilemez. Başta öğretmen atamaları olmak üzere, eğiti-min ihtiyaç duyduğu her alanda Hükümetin tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirmesi lazım. Öncelikli olarak; 2021 yılı Şubat ayında 60 bin öğretmen ataması yaparak bu ihtiyacın hayata geçirilmesini biran önce bekliyoruz. Çünkü, öğretmen atamaları tehir edilemez bir ihtiyaçtır.” dedi.
20 bin atama yapılması demek genç meslektaşımızın beklentileri ile alay etmek demektir
Geride bıraktığımız yılda 81 bin ücretli öğretmenin görevlendirildiği ve halen 500 binin üzerinde atama bekleyen eğitim fakültesi mezunu varken kamuoyunda söylenen 20-30 binler atama sayısının kabul edilemez olduğunu kaydeden Terzi Şubat ayı içerisinde 60 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini önemle vurguladı. Terzi: ” Ülkemizde kadrolu öğret-men ihtiyacı kadar öğretmen ataması ne yazık ki yapılmamaktadır. Bu açık maalesef ücretli öğretmenlik eliyle kapatılmaya çalışılıyor. Şöyle ki; sendikamızın geçen yıl yaptığı araştır-maya göre, 81 ilden gelen veriler doğrultusunda ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısı 80 bin 583’tür. Bunun yanı sıra yine sendikamızın geçen yıl yapmış olduğu araştırmaya göre, 150 bine yakın norm kadro açığı bulunmaktadır. Kaldı ki geçen yıldan bu zamana kadar emekli öğretmenlerimizi de dahil ettiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı’nda çok ciddi sayıda öğretmen açığı bulunmaktadır. Hal böyle iken kamuoyunda oluşan 20-30 bin sayıları bin atama sayısı asla kabul edilemez! Bu rakamlarla yapılacak atama sayısı sadece geçen yıl emekli olan öğretmenlerimizin yerini ancak doldurur. Hatta doldurmaz!
Üstelik 500 bin üzerinde eğitim fakültesi mezunu genç meslektaşımız atama bekliyor. Komik rakamlarla atama yapılması demek, genç meslektaşımızın beklentileri ile alay etmek demektir. Hükümetin ve sayın Ziya Selçuk’un böyle bir duruma mahal vermeyeceğine inan-mak istiyorum. Sendika olarak hükümete çağrımız; bir an önce atama sayısı ve takvimi hakkında açıklama yapılmasıdır.” ifadelerini kullandı.
Kurallara ne kadar uyulursa Çocuklarımız okulları ile öğretmenlerimiz öğrencileri ile biran önce buluşacaktır
Yüz yüze eğitime geçilmesinde önemli olanın toplum olarak salgın kurallarının harfiyen uyulması olduğunu söyleyen Şube Başkanı Terzi; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve küçük yerleşim yerlerinde hıfzıssıhha kurul-larının almış olduğu kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlanacaktır. Bilindiği gibi vaka sayılarının görülmediği ya da kontrol edilebilir düzeyde olunan köy okullarında eğitim öğretim başladı. Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selçuk; 49 bin 349 okulun sağlık ve hijyen koşullarının sağlandığı ve eğitim-öğretime hazır olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 1 Mart’tan itibaren seyreltilmiş ve kademeli olarak, tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıf-larında, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edileceğini açıkladı. Burada önemli olan toplum ola-rak kurallara harfiyen uyulmasıdır. Çünkü kurallara ne kadar uyulur ise; çocuklarımız okulları ile öğretmenlerimizde öğrencileri ile biran önce buluşacaktır.” diye konuştu.
Ayrım yapılmaksızın; memur, idari personel, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları, kantin görevlisi, güvenlik görevlisine kadar tüm eğitim çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması gerekmektedir
Ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerektiğini belirten Terzi, eğitim çalışanlarının aşılanmasının, neredeyse toplumumuzun tamamının sağlığını doğrudan etkileyeceğini söyledi. Terzi; “Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen olarak defalarca öğretmenlerin aşılanması çağrısında bulunmuş ve Hükümetten bu konuda öğretmenlere öncelik tanınmasını istemiştik. Yüz yüze eğitime geçilebilmesi için eğitim çalı-şanlarının aşılanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan sendikamız, yaklaşık 18 milyon öğrencimizle doğrudan muhatap olan eğitim çalışanlarının aşılanmasının, neredeyse toplumumuzun tamamının sağlığını doğrudan etkileyecek tedbiri almak anlamına geleceğini de dile getirmiştim. Türk Eğitim-Sen’in de çağrıları üzerine Sağlık Bakanlığı öğretmen-lerimizin 2. aşamada 7. sırada aşılanacağını açıkladı. Ancak önümüzde kısıtlı bir süre bulun-maktadır. Şayet yüz yüze eğitime başlamayı hedefliyorsak aşı takvimini güncelleyerek, eğitim çalışanlarının aşılanmasını daha erken bir tarihe çekmemiz gerektiğini söyledim. Ancak aşı-lanma gecikti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un dün yaptığı açıklamada da Şubat ayı sonun-da öğretmenlerimizin aşılanacağı duyurusunu yaptı. Eğer 1 Mart tarihinde okullarımızın açıl-ması hedefleniyorsa; aşılanmanın hızlanması gerekiyor. Tabi sadece öğretmenlerimizin aşılanması yetmez. Ayrım yapılmaksızın memur, idari personel, yardımcı hizmetler sınıfı çalı-şanları, kantin görevlisi, güvenlik görevlisine kadar tüm eğitim çalışanlarının aşılanması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.