Gündem

Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Artırılmalıdır!

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi,Kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün artırılması kırmızı çizgi-miz.”dedi
Fahiş fiyat artışlarından dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Terzi,“Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. İğneden ipliğe tüm giderlerdeki fahiş artışlar dar ve sabit gelirliler başta olmak üzere ekonomik anlamda toplumun tüm kesimlerini baskılayan bir duruma neden olmaktadır. Nitekim, Türkiye Kamu-Sen olarak geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerine bu konuyu özellikle ele aldık. Kamu çalışanlarının ve emekli-lerin alım gücünün artırılma-sının kırmızı çizgimiz olduğunu vurguladı. Yaşanan ekonomik gelişmeler haklılığımızı bir kez daha göstermiştir. Ancak taviz vermeyeceğimiz ve vazgeçme-yeceğimiz taleplerimizden biri olan seyyanen zam masada karşılık bulmadı. Türkiye Kamu-Sen olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam ediyoruz. Ayrıca, kamu çalışan-larının son yıllarda eriyen alım gücünün artırılması, çalışan-ların yükselen enflasyon karşısında korunması, geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi noktasında bir telafi zammının mutlaka hayata geçirilmesi gerekir.” dedi.
Enflasyon Farkları Aylık Olarak Ödenmeli.
Kamu çalışanlarını ve emeklilerimizin enflasyon karşısında ezilmesini, bunal-masını engellemek için enflasyon farklarının aylık olarak mahsuplaştırılmasını isteyen Başkan Terzi; “Bilin-diği gibi, Hükümet enflasyon farkını kamu çalışanlarına yılda iki kez ödüyor. Ancak bu durum kamu çalışanlarının ekonomik açıdan rahatlamasını yetmiyor. Evet, kamu çalışan-ları altı ayda bir enflasyon farkı alıyor ancak altı ay boyunca enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor. Yapılması gere-ken; enflasyon farklarının aylık olarak kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarına yan-sıtılmasıdır. Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi talebinde ısrarcıyız. Aksi takdirde çalı-şanlar enflasyona karşı ezil-meye devam edecektir. Hükümete çağrıda bulunuyo-rum: Gelin kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin enflasyon karşısında ezilmesini, daral-masını, bulantısını engellemek için enflasyon farklarını aylık olarak ödeyelim.” diye konuştu.
Yüzde 3 refah payı gündemimizde.
Ekonomik taleplerinin karşılanmasında ısrarcı olduklarını kaydeden Başkan Terzi; “Refah payı uygulama-sının bir an önce hayata geçirilmesi gereklidir. Çünkü sadece enflasyon farkının ödenmesi, sıfır zam anlamına gelmektedir. Gerçek anlamda zam; enflasyon farkı ödenmesinin yanı sıra refah payı uygulamasının hayata geçirilmesidir. Her yıl için yüzde 3 refah payı uygulama-sının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılması gerekir. Üç talebimizi hala sıcak bir şe-kilde gündemde tutmaya çalışıyoruz. Refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere kırmızı çizgi olarak gördüğümüz ekonomik talep-lerimiz karşılanmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merke-zi’nin yapmış olduğu 2022 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak Temmuz 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 16.487,43 lira olarak hesaplan-dı. Çalışan tek kişinin yoksul-luk sınırı ise 7.511,01 TL olarak belirlendi.
Hal böyle iken, kamu çalışanlarının maaşlarının tamamı yoksulluk sınırının altında kalıyor. Bütün kamu çalışanları adına bir adım atma-sını bekliyoruz.” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.