Gündem

KAMU GÖREVLİLERİNİN DÜŞEN ALIM GÜCÜ EK ZAM İLE YÜKSELTİLMELİDİR

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kerem CAMCI,Toplu sözleşmede aldığımız karara dayanarak, asgari ücret sonrası bir araya gelip çalışmaya başlamak üzere mutabık olduğumuz konularda gecikmemeli, ek zam 15 Ocak maaşına yetiştiril-melidir” dedi.
Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, ekonomideki dalgalanmanın, kurda yaşanan hareketliliğin ve TL’nin değer kaybının memur maaşlarını erittiğini kaydederek, “Ekonomik fotoğrafı gören, asgari ücreti yükselten hükûmet, memuru da görmeli, alım gücünü yükseltmelidir. Enflasyona ezdirmemek, gerçek enflas-yonu görmek, enflasyonu gerçekten ezen ek zam vermekle olur. En düşük memur maaşı, fotoğrafı net bir şekilde göstermektedir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI MEMUR İÇİN AVANTAJDIR
Son dönemde meydana gelen ekonomik dalgalan-manın ülkedeki her vatandaş gibi kamu görevlilerinin de alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Camcı, “Geçen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşmemiz oldu. Biz kamu görevlilerinin sesi olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası kurdaki ve ekonomideki olağan dışı dalgalanmanın telafi edilmesi gerektiğini dile getirdik. Memur-Sen olarak, kayıplarına ilişkin kamu görevlilerine bir ek zam yapılması konusunda mutabakata vardık. Bununla birlikte asgari ücret, açıklanan rakama göre 2022 yılı için 4.250 TL olarak belirlendi. Buna göre, 2.825 TL olan mevcut asgari ücret yüzde 50,4 oranında ve 1.425 TL artırılmış oldu. Merkez Bankası tarafından yayın-lanan Piyasa Beklentileri Anketi Aralık ayı verilerine göre yıl sonu enflasyon oranı yüzde 23,85 olarak belirlen-mişti. Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşti ve emekçilerin yüzünü güldürdü. Asgari ücret zam-mı memur için avantajdır. Hedeflenen enflasyonun değil, reel enflasyonun dikkate alınması gerektiği düşüncemiz karşılık bulmuştur. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte Memur-Sen olarak bizler de kamu görevlilerine yapılacak olan ek zammın rakamsal boyutunun bir an önce çalışılmaya başlanması için görüşmelere başlayarak, 15 Ocak tarihine kadar bu konunun çözüme kavuşması gerektiğini vurguluyor. Şunun altını çizmemiz lazım: Memurun alım gücü düşmüştür ve alım gücünün yükseltilmesi gerekmektedir. Piyasayı, esnafı ve milleti ekonomik yönden toparlamanın yolu, rahmetli Erbakan Hoca’nın yaptığı gibi sabit gelirli kamu görevlileri vasıtasıyla parayı piyasaya eşit şekilde dağıtmaktan geçiyor ” şeklinde konuştu.
Memur maaşlarını yükseltmek için, seyyanen zam, refah payı, oransal zam, matrahları yükseltme, vergi muafiyeti gibi birçok seçeneğin bulunduğunu ifade eden Camcı, şöyle devam etti: “Enflasyona ezdir-memek, gerçek enflasyonu görmek, enflasyonu gerçek-ten ezen ek zam vermekle olur. En düşük memur maa-şı, fotoğrafı net bir şekilde göstermektedir. Ek zam, 3600 ek gösterge, sözleş-melilere kadro, Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi başlıklar gündemimizdedir. Toplu sözleşmede aldığımız karara dayanarak, asgari ücret sonrası bir araya gelip çalışmaya başlamak üzere mutabık olduğumuz konularda gecikmemeli, ek zam 15 Ocak maaşına yetiş-tirilmelidir.”
Toplu sözleşme ile elde edilen kazanımlara da deği-nen Camcı, en önemli kazanımlardan birinin de toplu sözleşme ikramiyesi olduğunu belirterek, “Toplu sözleşme ikramiyesini 134 TL’den 2022 yılı için 400 TL’ye çıkararak bir makas oluşturduk. Bu kazanım ile örgütlü olan ile olmayan arasında bir fark ortaya koyduk. Yıllar geçtikçe toplu sözleşme ikramiyesi ile memurun cebine giren mik-tar artacağı gibi, sendikalı ve sendikasız arasındaki fark da artmış olacak” diye ko-nuştu.
ÖĞRETMENLİK MES-LEK KANUNU MECLİS’E SEVK EDİLMELİDİR
Millî Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına ilişkin bazı başlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çeken Camcı, “Önemli adımların olduğu taslakta boşluklar bırakılmamalı, taslak beklentileri karşılayacak şekilde güçlendirilerek bir an önce Meclis’e sunulmalıdır. Uzman öğretmenlik için ilave 1000 TL ve başöğretmenlik için ilave 2000 TL verilmesinin planlanması, ilave bir derece verilmesinin vaad edilmesi, kontenjan sınırının olmaması, kariyer geçişlerinde yüksek lisans ve doktoranın karşılığının olması, adaylık kaldırma sınavının kalkacak olması güzel adımlardır. Okul yöneticilerinin görev süresi sınırının yükseltilmesi, yöneticilik görevlerinin kadro unvanı olarak tasarlanması, öğretmen alımında mülakatın kaldırılması, istihdamda güçlük çekilen yerlerde mali özendirme, uzman öğretmenlikten başöğret-menliğe geçişte süre sınırı-nın esnetilmesi, doktoranın özendirilmesi için başöğret-menlikte sınav muafiyeti dışındaki hususlar yeniden değerlendirilmelidir” ifade-lerini kullandı.
Meslek kanunu için uzun süredir verdikleri mücade-lenin, Kasım ayının başında 81 ilde yaptıkları eylemlerin karşılıksız olmadığını dile getiren Camcı, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkacak olması bir heyecan oluştur-muştur. Heyecanı düşür-meyip, memnuniyeti daha da yükseltecek hususlar için kanunda boşlukların oluşmaması önemlidir” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı