Gündem

KAMU HİZMETLERİ VE YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Masatlı: İlimizde de Covid 19 vakalarında artış gözlenmekte olup, aşılama çalışmalarına devam edilmektedir. Bu noktada hastanelerde herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır.
Vali Mustafa Masatlı, İlimiz genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Valilik AB Proje Ofisi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından İl Müdürleri yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi 2022 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet Tatbikat Yılı ilan edilmişti.
Bu kapsamda ilimiz genelindeki afete hazırlık tatbikatları süratle devam etmektedir. Okulların ka-palı olduğu dönemde eğitim tesislerimizin bakım, tadilat ve güçlen-dirme çalışmaları süratle devam edecektir. Bunların yanı sıra ilimiz genelinde çeşitli okullarımı-zın yapım süreçleri de hızla sürmektedir.

Bu yıl ilimizde yüksek-öğrenim öğrencilerinin barınma sorunu yaşama-ması adına Valiliğimizin koordinasyonunda, başta Gençlik ve Spor İl Müdür-lüğümüz olmak üzere ilgili kurumlarımızca gerekli planlamalar, alternatif du-rumlar da göz önünde bu-lundurularak yapılmak-tadır.lkemizdeki vaka artışları çerçevesinde ilimizde de benzer oran-larda Covid 19 vakalarında artış gözlenmekte olup, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından aşılama çalış-malarına devam edilmek-tedir. Bu noktada hastane-lerde herhangi bir yoğunluk yaşanmamakta ve ekipman ve personel bağlamında bir eksiklik bulunmamaktadır.
Kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılacak kömür yardımla-rına ilişkin de, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerimiz gerekli hazırlıklarını yap-maktadır. Ayrıca merkez ilçemizde hali hazırda devam eden ve bakacak kimsesi olmayan büyükleri-mizin kişisel bakım ve hijyenleri için sürdürdü-ğümüz çalışmaları Amasya geneline yaymak için bir planlama yapmaktayız.
Yaz aylarında olduğumuz şu günlerde Amasya’mızda turizm hareketliliği de artmıştır. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, 2019 yılı Temmuz ayında ulaştığımız konaklama rekorumuzu, geçtiğimiz Temmuz ayında kırmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra ilimizi ziyaret eden yabancı turist sayısın-da da artış yaşanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde tadilat ve bakım çalışmaları sona eren Göynücek ve Suluova Halk Kütüphanelerimiz de, tefrişatlarının tamamlan-masıyla kısa süre içerisinde tekrar halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır.
Önümüzdeki sonbahar döneminde ekim ve dikim-leri yapılmak üzere çeşitli tarımsal ürünler bazında destekleme projelerimiz de son aşamaya gelmiş durumdadır. Yine İl Özel İdaremiz, ilimiz genelinde köylerimizin içme suyu, sulama suyu, yol altyapısı, asfalt, kanalizasyon ve sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından toplantıda, İlimizin sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardım-laşma, genel bütçe yatırım-ları, İl Özel İdaresi yatırım-ları, KÖYDES programı ve Kaymakamlık-larımızca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendir-meler yapılarak, görüş alışverişin-de bulunuldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.