Gündem

KAYA,GIDANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Amasya İl Gıda Kontrol Laboratuar Müdürü İsa Kaya 2022 yılı Dünya Gıda Günü temasının “Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam” olarak belirlendiğini söyledi.
16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle İl Gıda Kontrol Laboratuar Müdürü İsa Kaya yazılı açıklamada bulundu.
Kaya yaptığı açıklamada gıdanın önemi hususunda top-lumum daha dikkatli olmaya davet etti.
Toprak ve su kaynak-larımızın kullanımında daha dikkatli davran-malıyız.
Kaya açıklamasının deva-mında, “Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam. bulunduğu Birleşmiş Millet-ler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 1979 yılında yaptığı 20. konferansında 147 üye ülkenin ortak kararı ile her yıl 16 Ekim tarihi Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır.
Dünya Gıda Günü kutlama-larının amacı; dünyada giderek artan gıda sorunlarının boyutları ve önemi hakkında kamuoyunu aydınlatmak, herkesi yanlış beslenme ve açlığa karşı müca-delede işbirliğine çağırmaktır. Bu kapsamda, her yıl FAO tarafından bir tema belirlen-mekte ve bu tema çerçevesinde etkinlikler düzenlenmektedir. 2022 yılı Dünya Gıda Günü teması “Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam.” olarak belirlenmiştir.
Dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, dünya nüfusunun artması gibi sebeplerle dünyada gıda üretiminin tehdit altında olduğu bir gerçektir. Bugün Ülkemizde gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili önemli bir sorun bulunmamakla beraber, gelecekte iyimser olabilmemiz için toprak ve su kaynakları-mızın kullanımında daha dikkatli davranmalıyız.
Özellikle yaşadığımız pandemi ve küresel gıda krizi sürecinde Ülkemizde; Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal faaliyetler ve gıdanın korunması hususunda uyguladığı politikalar neticesinde gıdaya ulaşmakta bir sorun yaşanmamıştır.
Dünyadaki gıdaların yüzde 14’ü yetersiz hasat, taşıma, depolama ve nakliye nedeniyle kaybediliyor ve yüzde 17’si de tüketici düzeyinde israf ediliyor. Gıda kaybı ve israfı, gıda üretmek için kullanılan su gibi kaynakların da kaybı anlamına geliyor. Tam da bu noktada gıdanın önemi hususunda toplumumuzu daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.
İnsanoğlunun yaşamını idame ettirebilmesi için yeterli gıdanın önemli olmasının ya-nında güvenilir gıda da oldukça önemli bir husustur. Tarım ve Orman Bakanlığı; gıda güven-liğinin sağlanması için tüm kadrosuyla yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğümüz de halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması noktasında büyük bir hassasiyetle sistematik olarak faaliyetlerine devam etmektedir” ifadelerini kaydetti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.