Son Dakika

Kiraz Fidanı Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ‘Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’ çerçevesinde Kiraz Fidanı Teslim Törenine katıldı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ‘Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’ çerçevesinde Kiraz Fidanı Teslim Törenine katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda ayrıca Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, protokol üyeleri ve çiftçiler yer aldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise şu ifadelerine yer verdi, “Bizler çok önemli, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz.
Bu sebeple bu coğraf-yamızın, topraklarımı-zın değerini çok iyi bilip, çok iyi işleyip, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetleri-miz döneminde, özellikle tarımsal alanda yapılan yatırımlar, teşvikler, destek-ler herkesçe bilinmektedir. Salgın dönemi aslında şunu çok daha iyi gösterdi ki, salgında ekonomisi durma-yan, tarımı işleyen, insanları doyuran, hatta dünyanın değişik coğrafya-larına dahi gıda gönderen, sebze gönde-ren, meyve gön-deren bir ülkeyiz.
Amasya olarak meyve fidanı bakımından Türkiye genelinde %4, üretimde de %5’lik bir orana sahibiz. Coğrafi alanımıza bak-tığımızda, onların çok önem-li rakamlar olduğunu görmekteyiz.
Amasyamız başta elma olmak üzere çeşitli tarım ürünleriyle, hem ülkemiz iç piyasasına sevkiyat hem de dünyanın değişik coğrafya-larına ihracat yapan bir il konumundadır. Bugün fidan dağıtımını yapacağımız Kiraz meyvesi üretiminde de Türkiye 7.’si konumunda yer almaktayız.
Bizlerin görevi, hüküme-timizin çizmiş olduğu politikaları ilimizde uygu-lamaktır. Bizler bu kapsam-da Amasya’mızda özellikle tarıma ve hayvancılığa ihtimam göstermekteyiz.
Bu sebeple ilk hedeflerimiz Amasya’yı kırmızı et ve sebze merkezi haline getirmektir. Bunların yanı sıra, bugün dağıtacağı-mız fidanlarla birlikte, bölgemizin hatta belki de dünyanın en önemli meyve-cilik merkezlerinden birisi olmamız yönündeki çaba-larımız, gayretlerimiz de devam etmektedir.
2020 yılında İl Özel İdaremiz marifetiyle 390 dekar alana yönelik fidan dağıtımı gerçekleştirdik.
Bu sene de sağ olsunlar başta Sayın Cumhurbaş-kanımızın talimatları ve Milletvekillerimizin de gayretleriyle beraber DOKAP’a dâhil olduk.
Bu kapsamda bugün dağıtacağımız kiraz fidanlarına %75 oranında destek olan DOKAP kay-nağıyla beraber, yaklaşık 390 bin TL’dir, 400 dekar sahada meyve bahçesi oluşturacağız. 5100 km2 alana sahip bir vilayet olmamız sebebiyle, bu ra-kam küçümsenecek bir rakam değildir. Bu sebeple bizler bu yatırımın değerini çok iyi bileceğiz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Trabzon hurması, elma ve diğer meyve türlerinin de fidan dağıtımı devam edecektir. 1 ay içerisinde takribi 1,5 Milyon TL’nin üzerinde bedele sahip çeşitli fidan-ların dağıtımını gerçek-leştirmeyi planlıyoruz.
Bu esnada yetiştiricilerimize de bir ricamız bulunmaktadır. Biz-ler bu fidanları sizlere verir-ken bunları bir mülk olarak değil, bir emanet, bir miras olarak algılamanızı istiyoruz.
İnşallah sizler de bunları çocuklarınıza, onlar da diğer nesillere miras olarak bırakacaklar. Bu sebeple bunların tamamı memleke-timizin bir değeridir.
Bu değerlerin büyümesine Hükümetimiz, Tarım Bakanlığımız, Ajanslarımız, İl Özel İdare-miz ve diğer kurumlarımız destek olmaktadır. Bu sebeplerle lütfen bu hibelerin kıymetini bilelim ve bu fidanlara çocukları-mıza baktığımız gibi özenle bakalım, büyütelim, yetiştirelim. İnşallah tüm bu hibelerden başta Amasya halkımız olmak üzere memleketimiz ve bütün insanlık faydalanacaktır.
Tüm bu sebeplerle, bu güzel projeyi destekleyen başta Sayın Cumhurbaşka-nımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve bu projenin hazırlanmasında emeği geçen İl Tarım Müdürlüğüne, İl Özel İdaremize, DOKAP yetkililerine ve proje ofisi-mize teşekkür ediyor; bu fidanların toprakla buluşup bir an önce mahsül vererek insanımızın, ülkemizin üretimine ve ihtiyacına katkı sağlamasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyo-rum.”ifadelerine yer verdi
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından üreticilerimize kiraz fidanları teslim edildi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı