Son Dakika

KIRLANGIÇ;Amasya’ya gelişi ile 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye’de en hızlı kurulan Organize Sanayi Bölgelerinden Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük

KIRLANGIÇ;Amasya’ya gelişi ile 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye’de en hızlı kurulan Organize Sanayi Bölgelerinden Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük

Amasya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç,Büyük Amasya Otelinde ger-çekleştirilen Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lansman Programına katıldı.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı KIRLANGIÇ; “Bugün burada Taşova ilçe-mizin geleceğine yön verecek Taşova Orga-nize Sanayi Bölgesi tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Organize Sanayi Bölgemizin başlangıç tarihi 2017 ve 2017 yılında Taşova Belediye Başkanımız, Taşova Esnaf Odası Başkanımız ve Taşova sanayici üyelerimiz ile TOSB konuşmaya ve hayal etmeye baş-ladık.Son yıllarda ki Taşovanın kaderi olan göçün önlenmesi uluslararası ana arter tica-ret yolunda ki pay alınması ve ticaret hac-minin artırılması ilk hedefimizdir. Hayal ettik, toplantılar yaptık.Bu konu dört yıl boyunca hayallerimizdeyken Organize Sanayi Böl-gelerinde deneyimli, bir çok Organize Sanayi Bölgesinin kurulması çalışmalarında ve yö-netiminde yer almış Sayın Valimiz Mustafa MASATLI’nın Amasya’ya gelişi ile 6 ay gibi kı-sa bir sürede Türkiye’de en hızlı kurulan Or-ganize Sanayi Bölgelerinden bir tanesi oldu. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük.
Sayın Valim, değerli misafirler biz Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak %13’lük pay ile en küçük hisse sahip ortak olsakta odamız bütçesinin%20’lik kısmını Taşova Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için kullandık. Taşova Organize Sanayi Bölgesinin his-sedarları içerisinde bütçelere oranla en fazla desteği sağlayan kurum olduk. Sayın Valimiz Mustafa MASATLI’nın toplantılarda sık sık dile getirdiği gibi ilimizde bulunan dört karma bir besi organize sanayi bölgesinin alt ya-pıları tamamlandığında, genişleme çalış-maları bittiğinde Amasya olarak bölgemizde en önemli istihdam,ekonomi ve ihracat mer-kezi olacağız.
Amasya için arzu ettiğimiz refah sevi-yesini ancak girişimci, sanayici ve kamunun ortak dayanışması ile ulaşabiliriz. Öncelikle en önemli hedefimiz üretmek ülkemiz için katma değer yaratmak olmalıdır. Bizler Pey-gamber efendimizin; “Birlikte rahmet ve be-reket ayrılıkta azap vardır.” sözünü kendi-mize düstur edindik. Kurulan TOSB’de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın en önemli ürünüdür. TOSB Taşova’daki üyelerimize, Taşova esnafına,Taşova halkına ve Amas-ya’mıza hayırlı olsun.
TOSB’nin kurulmasına katkı sağlayan bu şehir için taş üstüne taş koyan başta Sayın Valimiz Mustafa MASATLI’ya, AK Parti Mil-letvekillerimiz M.Levent KARAHOCAGİL ve HASAN ÇİLEZ’e, Amasya Belediye Baş-kanımız Mehmet SARI’ya Taşova Belediye Başkanımız Bayram ÖZTÜRK’e ve emeği ge-çen herkese teşekkür ediyor saygılar sunu-yorum.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı